Przetargi.pl
Środek ochrony roślin UNIVO XPRO lub równoważny

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice ogłasza przetarg

 • Adres: 64-122 Pawłowice, ul. Mielżyńskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5299192 w. 214 , fax. 655 299 464
 • Data zamieszczenia: 2019-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice
  ul. Mielżyńskich 14
  64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5299192 w. 214, fax. 655 299 464
  REGON: 79728000930000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpawlowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Środek ochrony roślin UNIVO XPRO lub równoważny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środek ochrony roślin UNIVO XPRO lub równoważny w ilości 17 sztuk Opakowanie zawiera dwa środki ochrony roślin: BOOGIE XPRO 400EC - 15 l i FANDANGO 200EC – 10 l. 1. BOOGIE XPRO 400EC Fungicyd w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego , interwencyjnego i wyniszczającego do zwalczania chorób grzybowych w pszenicy ozimej , jęczmieniu jarym i życie. Zawartość substancji czynnej: Protiokonazol 100 g/l (10,10%) (związek z grupy triazoli) Biksafen 50 g/l (5,05%) (związek z grupy karboksamidów) Spiroksamina 250 g/l ( 25,25% ) (związek z grupy ketoamin) 2. FANDANGO 200EC Fungicyd, koncentrat do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, jęczmieniu jarym i życie ozimym przed chorobami grzybowymi. Zawartość substancji czynnej: Protiokonazol 100 g/l (związek z grupy triazoli) Fluoksastrobina 100 g/l (związek z grupy strobiluryn) Ważność środka ochrony roślin – min.16 miesięcy od daty dostawy Zamawiający jest podatnikiem podatku rolnego i zamawiany produkt wykorzysta na potrzeby własne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22453000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach