Przetargi.pl
Sprzedaż sprzętu do pracowni porządkowo - ogrodniczej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, os. Sikorskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 43 55 111
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych
  os. Sikorskiego 52
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 32 43 55 111
  REGON: 240635860
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zcopzory.bip.net.pl/?c=2285

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż sprzętu do pracowni porządkowo - ogrodniczej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni porządkowo - ogrodniczej dla Centrum Integracji Społecznej w Żorach, działającego w ramach Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w sprzęt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39290000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach