Przetargi.pl
Sprzedaż i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp ciepła w budynku filii tutejszego Domu.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ogłasza przetarg

 • Adres: 15-530 Białystok, BARANOWICKA 203
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
  BARANOWICKA 203
  15-530 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 000292853
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzedaż i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pomp ciepła w budynku filii tutejszego Domu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa, montaż oraz uruchomieniem kaskadowych 4 sztuk pomp ciepła typu split powietrze/woda o mocy min. 12 kW zlokalizowanej obok pomieszczenia kotłowni budynku fili DPS Bobrowa zgodnie ze schematem (załącznik nr 6). Niniejsze zadanie obejmuje zakresem dostawę, montaż oraz uruchomienie kaskadowego zestawu pomp ciepła (4 szt.) na pogrzanie budynku oraz na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42511110-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach