Przetargi.pl
Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjno-socjalnych należących do: Część I - RDW Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75 Część II – OD Międzychód, ul. Wigury 12

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach ogłasza przetarg

 • Adres: 64-500 Szamotuły, Powstańców Wielkopolskich
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 22 58 480 , fax. 612 921 717
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach
  Powstańców Wielkopolskich 75
  64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie
  tel. 61 22 58 480, fax. 612 921 717
  REGON: 63128080900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjno-socjalnych należących do: Część I - RDW Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75 Część II – OD Międzychód, ul. Wigury 12
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sprzątanie pomieszczeń w budynkach administracyjno-socjalnych należących do: Część I - RDW Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75 Część II – OD Międzychód, ul. Wigury 12
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919200-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach