Przetargi.pl
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-551/20

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (12)6173595 , fax. (12)6173595
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (12)6173595, fax. (12)6173595
  REGON: 15770000000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku C-7 AGH w Krakowie - KC-zp.272-551/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku C-7 dla potrzeb dydaktycznych wydziałów AGH jako II etap inwestycji pn: Budowa Audytorium Maximum wraz z budynkiem administracyjno – dydaktyczno – biurowym, parkingiem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Czarnowiejskiej w Krakowie. Planowana inwestycja znajduje się w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej, na działkach nr 19/25, 48/2, 48/3, 49/1, 49/2, 19/47, w funkcjonalnym centrum miasta, w sąsiedztwie głównych arterii komunikacyjnych, na terenie kompleksu Akademii – Górniczo – Hutniczej. Od strony północnej budynek będzie sąsiadował z istniejącymi segmentami zrealizowanymi w I etapie – C5, C5.1, ścianami szczytowymi będzie przylegał: - od strony zachodniej do segmentu C6, - od strony wschodniej do istniejącego budynku C3, - natomiast od południa będzie sąsiadował z terenami zielonymi AGH. Zakres inwestycji oznaczono na Rys. 0 ( Projekt Zagospodarowania Terenu ). Autorem projektu jest: APA Czech_Duliński_Wróbel Agencja Projektowa „ARCHITEKTURA” Sp. z o.o., Autor projektu będzie również sprawował nadzór autorski przy realizacji budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach