Przetargi.pl
Serwis systemu Debt Manager

Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-304 Wrocław, Namysłowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 777 90 23 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu
  Namysłowska 8
  50-304 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 777 90 23, fax. -
  REGON: 22287361000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cui.wroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis systemu Debt Manager
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę Usług Utrzymania Systemu (na określonym poziomie usług SLA) DebtManager (Windykacje Twarde), oprogramowania wdrożonego na podstawie umowy CUI/ZP/PN/15/2016 będącego w posiadaniu Zamawiającego i w zakresie całej jego funkcjonalności oraz świadczenie Usług Rozwoju Systemu (prawo opcji). W zakres przedmiotu zamówienia oprócz funkcjonalności podstawowych, wchodzi również oprogramowanie służące do wymiany danych z systemami zewnętrznymi KSAT, EOF, EZD oraz portal Komornicy (komornicy.um.wroc.pl).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72253200-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach