Przetargi.pl
Serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MiVOice MXOne Telephony Switch

Centrum Obsługi Administracji Rządowej ogłasza przetarg

 • Adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 694 61 18 , fax. 22 694 61 21
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Administracji Rządowej
  ul. Powsińska 69/71
  02-903 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 694 61 18, fax. 22 694 61 21
  REGON: 1226172500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://centrum.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MiVOice MXOne Telephony Switch
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest serwis pogwarancyjny centrali telefonicznej firmy Ericsson/Aastra typu MiVOice MXOne Telephony Switch wraz z aplikacją MX-One Messaging (poczta głosowa i zapowiedzi), aplikacją Faks Serwer i aplikacją do taryfikacji, wykorzystywanych w lokalizacji Zamawiającego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty został w załączniku nr 2A do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50334110-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach