Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany na ul. Siemiechowskiej i Brzozowej

Gmina Burzenin ogłasza przetarg

 • Adres: 98-260 Burzenin, ul. Sieradzka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 214 095 , fax. 428 214 095
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Burzenin
  ul. Sieradzka 1
  98-260 Burzenin, woj. łódzkie
  tel. 438 214 095, fax. 428 214 095
  REGON: 53816500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugburzenin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany na ul. Siemiechowskiej i Brzozowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strumiany na ulicy Siemiechowskiej i Brzozowej poprzez: 1)budowę na ul. Siemiechowskiej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Dn 110 o długości 815,86 mb, uzbrojoną w hydranty ppoż. Ø 80 z podwójnym zamknięciem – 7 szt. oraz zasuwy kołnierzowe DN 100 mm – 3 szt, DN 80 mm – 7 szt. 2)budowę na ul Brzozowej sieci wodociągowej z rur PE 100 SDR 17 Dn 110 o długości 507 mb, uzbrojoną w hydranty ppoż. Ø 80 podziemne z podwójnym zamknięciem – 6 szt. oraz zasuwy kołnierzowe DN 100 mm – 4 szt, DN 80 mm – 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach