Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasne i Maśluchy w Gminie Uścimów

Gmina Uścimów ogłasza przetarg

 • Adres: 21-109 Stary Uścimów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 523 026 , fax. 818 523 026
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Uścimów
  21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie
  tel. 818 523 026, fax. 818 523 026
  REGON: 54773800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://uguscimow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasne i Maśluchy w Gminie Uścimów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krasne i Maśluchy w Gminie Uścimów, poprzez wybudowanie odcinków sieci wodociągowej tzw. „spinki” w miejscowości Maśluchy, wybudowanie odcinka sieci wodociągowej tzw. „bypass” w miejscowości Maśluchy i Krasne”. Zakres prac obejmuje, w szczególności:  roboty ziemne;  roboty instalacyjne;  wykonanie sieci wodociągowej;  układanie rurociągów;  wykonanie węzłów wodociągowych i połączenie z istniejącą siecią wodociągową;  wykonanie przewiertów poziomych pod drogami publicznymi: powiatową i gminną;  wykonanie przewiertów poziomych metodą przewiertów sterowanych;  obsługa geodezyjna, wytyczenie sieci, wraz z inwentaryzacją geodezyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach