Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-331 Lublin, ul. Grenadierów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 728 56 28 , fax. 81 728 56 28
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w Lublinie
  ul. Grenadierów 3
  20-331 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 728 56 28, fax. 81 728 56 28
  REGON: 43097218000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitalmsw.pl/wordpress/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie: – Pakiet nr 1 - Preparaty do antyseptyki ran i błon śluzowych; – Pakiet nr 2 - Preparaty do antyseptyki skóry cz. I; – Pakiet nr 3 - Preparaty do antyseptyki skóry cz. II; – Pakiet nr 4 – Preparaty do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i narzędzi cz. I; – Pakiet nr 5 – Preparaty do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i narzędzi cz. II; – Pakiet nr 6 – Preparaty do myjni – dezynfektorów cz. I; – Pakiet nr 7 - Preparaty do antyseptyki skóry cz. III; – Pakiet nr 8 - Preparaty do myjni – dezynfektorów cz. II; – Pakiet nr 9 - Preparat do dezynfekcji powierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach