Przetargi.pl
Rozbiórka obiektów w Czerwionce Leszczynach położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2022-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbiórka obiektów w Czerwionce Leszczynach położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiot zamówienia: „Rozbiórka obiektów w Czerwionce Leszczynach położonych na terenie byłej KWK Dębieńsko" dla SRK S.A. w Bytomiu Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji 1.2. Zadanie zostało podzielone na sześć zadań: Zadanie 1 - Budynek biurowy SKOK Zadanie 2 - Komin stalowy Zadanie 3 - Zbiornik reagentów Zadanie 4 - Budynek straży pożarnej Zadanie 5 - Budynek strażnic pożarowych Zadanie 6 - Budynek stołówki zakładowej 1.3. Lokalizacja i opis stanu istniejącego: Na terenie byłego obszaru górniczego znajdują się obiekty po byłej KWK Dębieńsko, w Czerwionce Leszczynach przy ul. 3 Maja 44, które zostały przekazane na majątek KW S.A. – Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia Porozumieniem z dnia 01.02.2006r. jako majątek nieprodukcyjny. Dokonany w czerwcu 2017r. podział spółki Kompania Węglowa S.A. skutkujący przeniesieniem całości majątku KW S.A. do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu oraz dwóch spółek nowo zawiązanych spowodował, że obiekty te przeszły na stan majątkowy SRK S.A. Oddział Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach