Przetargi.pl
Roboty remontowe przy dachu budynku WBP w Krakowie.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-124 Kraków, ul. Rajska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 3752202
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
  ul. Rajska 1
  31-124 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 3752202
  REGON: 27815500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty remontowe przy dachu budynku WBP w Krakowie.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są: Roboty remontowe przy dachu budynku WBP w Krakowie obejmujące: Likwidację ugięcia dachu • rozbiórka pokrycia z dachówek ceramicznych oraz ich oczyszczenie (przeznaczonych do ponownego wbudowania) – 231 m2, • rozbiórka gąsiorów dachowych oraz ich oczyszczenie (przeznaczonych do ponownego wbudowania) – 24 m, • demontaż ław kominiarskich (przeznaczonych do ponownego wbudowania) – 24 m, • demontaż zapór śniegowych (przeznaczonych do ponownego wbudowania) – 48 m, • demontaż wsporników instalacji odgromowej (przeznaczonych do ponownego wbudowania) – 32 szt., • demontaż przewodów odgromowych (przeznaczonych do ponownego wbudowania) – 24 m, • rozebranie konstrukcji więźby dachowej, ołacenia, z wywiezieniem i utylizacją – 231 m2, • rozebranie ocieplenia z wełny mineralnej – 231 m2, • rozebranie izolacji z folii paroprzepuszczalnej – 231 m2, • zabezpieczenie powierzchni rozebranego dachu od warunków atmosferycznych – 231 m2, • podstemplowanie ugiętych krokwi na czas prac remontowych • ołacenie połaci dachowych łatami 125 x 40 mm – 231 m2, • wzmocnienie połączeń krokwi i jętek poprzez skręcenie prętami stalowymi gwintowanymi fi 8 mm – 3 szt./pkt., 32 pkt., • położenie i uzupełnienie ocieplenia z wełny mineralnej - 231 m2, • montaż nowej folii paroprzepuszczalnej w miejscu odkrywek – 231 m2, • pokrycie dachu dachówką ceramiczną z odzysku – 231 m2, • montaż z uszczelnieniem dachowych gąsiorów poziomych z odzysku – 24 m, • montaż ław kominiarskich – 24 m, • montaż zapór śniegowych – 48 m, • montaż instalacji odgromowej – 24 m, Impregnowanie i fugowanie kominów oraz doszczelnienie obróbek blacharskich • spoinowanie cegły kominów – 327,6 m2, • oczyszczanie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych – 327,6 m2, • 2 – krotna impregnacja powierzchni kominów metodą natryskową – 327,6 m2, • czyszczenie elementów metalowych obróbek blacharskich, naprawy i prostowanie ich – 196,6 m2, • uszczelnienia pod obróbki blacharskie z elastycznej masy dekarskiej – 327,6 m2, Malowanie obróbek blacharskich na dachu budynku WBP • malowanie obróbek blacharskich kominów po wcześniejszym oczyszczeniu i naprawie – 385,8 m2, • malowanie obróbek blacharskich okien dachowych po wcześniejszym oczyszczeniu i naprawie – 263,5 m2, • malowanie obróbek blacharskich murów ogniowych po wcześniejszym oczyszczeniu i naprawie – 66,5 m2, 1. Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wraz z otoczeniem w granicach działki nr 125/12 obręb nr 60 Śródmieście jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pod nr A-1418/M, wcześniej nr A-960. Przebieg prac remontowych musi być zrealizowany w całości przy zastosowaniu technologii i materiałów zaakceptowanych przez nadzór inwestorski, oraz konserwatorski. 2. Teren WBP w Krakowie wraz z ul. Rajską jest w ciągłej intensywnej eksploatacji. Wykonywane prace nie mogą powodować wyłączenia budynku ani terenu do niego przyległego, poza bezpośrednim terenem zaplecza placu budowy, z istniejącego sposobu użytkowania. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracuje w porozumieniu z Zamawiającym organizację przemieszczania się osób przybywających na teren wokół i do Biblioteki a także sposób parkowania samochodów służbowych i pracowniczych. Sposób prowadzenia prac musi zapewniać bezpieczeństwo oraz odpowiednią ochronę pracowników i użytkowników WBP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach