Przetargi.pl
Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach stanowiących zasób Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 31-309 Gdynia, Warszawska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 621 02 70, , fax. 58 620 72 43
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
  Warszawska 67 A
  31-309 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 621 02 70, , fax. 58 620 72 43
  REGON: 36099552100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbilk.gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach stanowiących zasób Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach stanowiących zasób Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Zamówienie zostało podzielone na 3 nw. części: Część 1 –Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 49/1, ul. Legionów 59/2, ul. Legionów 59/2A, ul. Legionów 68/2, ul. Morskiej 93/85, ul. Zamenhofa 9/40, ul. Sandomierskiej 1A/18, ul. Sandomierskiej 1A/29, ul. Sandomierskiej 1/9, ul. Morskiej 93/76 oraz przystosowanie instalacji elektrycznej do założenia pieców akumulacyjnych dynamicznych w lokalach przy ul. Leszczynki 175A/3 oraz ul. Węglowej 14/1 Część 2 – Remont instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni – lokale nr 9,21,25,26,27,28 Część 3 – Roboty budowlane w zakresie remontu oświetlenia w częściach wspólnych budynków mieszkalnych przy Chwarznieńskiej 6 i ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni 2. Przedmiot zamówienia polega w szczególności na: Część 1: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z: A. wymianą instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Dąbrowskiego 49/1, ul. Legionów 59/2, ul. Legionów 59/2A, ul. Legionów 68/2, ul. Morskiej 93/85, ul. Zamenhofa 9/40, ul. Sandomierska 1A/18, ul. Sandomierska 1A/29, ul. Sandomierska 1/9 oraz ul. Morska 93/76 Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: - demontażu instalacji elektrycznej z wykuciem ze ścian i demontażem osprzętu, - demontażu tablic licznikowych, - demontażu tablicy mieszkaniowej, - ułożeniu przewodów YDYp 3*2,5mm2 450/750V dla obwodów gniazd wtykowych wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, - ułożeniu przewodów YDYp 3*1,5mm2, YDYp 4*1,5mm2 450/750V dla obwodów oświetlenia wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, - ułożeniu przewodów YDY 3x4mm2 dla obwodów zasilających od tablicy licznikowej do tablicy mieszkaniowej, - ułożeniu przewodów YDY 3x6mm2 od puszki piętrowej do tablicy licznikowej, - montażu skrzynki pomiarowej licznikowej 1f wraz z zabezpieczeniem przed licznikowym wyłącznikiem taryfowym 1-biegunowym, - montażu tablicy mieszkaniowej (8-12 modułowa) wraz z zabezpieczeniem w tym jedno zabezpieczenie – wyłącznik różnicowo-prądowy i wyłączniki nadmiarowe, - przygotowaniu podłoży pod mocowanie osprzętu podtynkowego, - montażu gniazd podwójnych bryzgoszczelnych IP44, - montażu gniazd podwójnych, - montażu wyłączników 1-biegunowych 2P+Z 10/16AIP20IP44, - montażu wyłączników świecznikowych IP20, - montażu przycisku światło-dzwonek IP20, - montażu lamp – plafoniery łazienka IP44, - montażu złączy świecznikowych, - pomiarze rezystancji i instalacji elektrycznej obwodów 1-fazowych, - pomiarze wyłącznika różnicowo-prądowego, - pomiarze skuteczności zerowania, - ułożeniu przewodów wyrównawczych, - wywiezieniu gruzu, elementów wyposażenia, - utylizacji gruzu, - zabezpieczeniu lokali powierzchni posadzki folią na okres robót. B. przystosowaniem instalcji elektrycznej do założenia pieców elektrycznych akumulacyjnych w lokalach przy ul. Leszczynki 175A/3 oraz ul. Weglowej 14/1. W lokalu przy ul. Leszczynki 175A/3 Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: - ułożenie przewodów YDY 5x6 mm2 od puszki piętrowej do tablicy licznikowej - ułożenie przewodów YDY 5x4 mm2 dla obwodów zasilających od tablicy licznikowej do tablicy mieszkaniowej - ułożenie przewodów YDYp 5*2,5 mm2 450/750V dla obwodów gniazd wtykowych wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, - montaż skrzynki pomiarowej licznikowej 3f wraz z zabezpieczeniami, przedlicznikowym wyłącznikiem taryfowym 3-biegunowym i wyłącznikiem głównym 3-biegunowym - montaż tablicy mieszkaniowej wraz zabezpieczeniami w tym jedno zabezpieczenie - wyłącznik różnicowo – prądowy I wyłączniki nadmiarowe - przygotowanie podłoży pod mocowanie osprzętu podtynkowego - montaż puszek instalacyjnych, - montaż pieców akumulacyjnych dynamicznych o mocy max 3,00 kW z przepływem powietrza wymuszonym działaniem wentylatora w dolnej części pieca, - montaż programatora - regulator temperatury - montaż przekaźnika załączającego piece w II taryfie/ zegar sterujący/ - pomiary rezystancji instalacji elektrycznej obwodów 3 fazowych, - pomiar wyłącznika różnicowo - prądowego, - pomiar skuteczności zerowania - wywiezienie gruzu, elementów wyposażenia - utylizacja gruzu - zabezpieczenie lokali powierzchni posadzki folią na okres remontu W lokalu przy ul. Węglowej 14/1 Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do: - ułożenie przewodów YDY 3x6 mm2 od puszki piętrowej do tablicy licznikowej - montaż skrzynki pomiarowej licznikowej 1f wraz z zabezpieczeniem - ułożenie przewodów YDY 3x4 mm2 dla obwodów zasilających od tablicy licznikowej do tablicy mieszkaniowej - ułożenie przewodów YDYp 3*2,5 mm2 450/750V dla obwodów gniazd wtykowych wraz z wykuciem i zaprawieniem bruzd, - montaż skrzynki pomiarowej licznikowej 1 f wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowym wyłącznikiem taryfowym 1-biegunowym i wyłącznikiem głównym 1-biegunowym - montaż tablicy mieszkaniowej wraz zabezpieczeniami w tym jedno zabezpieczenie - wyłącznik różnicowo – prądowy I wyłączniki nadmiarowe - przygotowanie podłoży pod mocowanie osprzętu podtynkowego - montaż gniazd podwójnych, - montaż pieców akumulacyjnych dynamicznych o mocy max 2,00 kW z przepływem powietrza wymuszonym działaniem wentylatora w dolnej części pieca, - montaż programatora - regulator temperatury - montaż przekaźnika załączającego piece w II taryfie/ zegar sterujący/ - pomiary rezystancji instalacji elektrycznej obwodów 1 fazowych, - pomiar wyłącznika różnicowo - prądowego, - pomiar skuteczności zerowania - wywiezienie gruzu, elementów wyposażenia - utylizacja gruzu - zabezpieczenie lokali powierzchni posadzki folią na okres remontu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 oraz 6 do SIWZ. Część 2: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem instalacji elektrycznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Arciszewskich 23 w Gdyni – lokale nr 9,21,25,26,27,28 Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nw. robót: - demontaż instalacji elektrycznych w lokalach (wraz z osprzętem), - demontaż/montaż dzwonków 230V – dzwonki lokatorów, - demontaż/montaż opraw oświetleniowych 230V – oprawy oświetleniowe lokatorów, - wykucie bruzd z zaprawieniem, - montaż puszek podtynkowych głębokich (60mm), - montaż puszek podtynkowych z pokrywą (80mm) z pierścieniem rozgałęźnym, - ułożenie przewodów w tynku – YDYp 2x1,5mm2, 450/750V, - ułożenie przewodów w tynku – YDYp 3x1,5mm2, 450/750V, - ułożenie przewodów w tynku – YDYp 4x1,5mm2, 450/750V - ułożenie przewodów w tynku – YDYp 3x2,5mm2, 450/750V, - ułożenie przewodów w tynku – DY 4mm2, 450/750V, - montaż przycisków dzwonkowych 10A, 250V, - montaż łączników pojedynczych 10A, 250V, - montaż łączników świecznikowych 10A, 250V, - montaż gniazd podwójnych z uziemieniem 16A, 250V, - montaż gniazd pojedynczych z uziemieniem 16A, 250V, IP44, - montaż połączeń wyrównawczych miejscowych, - montaż rozdzielnic modułowych natynkowych z drzwiczkami 1x18,IP40 - montaż rozłączników modułowych izolacyjnych 3P, 40A, - montaż wyłączników nadmiaroprądowych 1P, B10A, 6kV, ~ obwód dzwonka, - montaż wyłączników różnicowo-nadprądowych 2P, B10A, 6kV, 0,03A, ~ obwód oświetlenia, - montaż wyłączników różnicowo-nadprądowych 2P, B16A, 6kV, 0,03A, ~ obwód gniazd w kuchni, ~ obwód gniazda do zmywarki, ~ obwód gniazd w pokojach i przedpokoju, ~ obwód gniazd w łazience, - sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 7 oraz 8 do SIWZ. Część 3: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie oświetlenia w częściach wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 6 oraz ul. Chwarznieńskiej 8. Roboty obejmują wymianę porcelanowych opraw żarowych na energooszczędne lampy automatyczne ze źródłem światła LED, montaż instalacji elektrycznych na klatkach schodowych i korytarzach oraz wymianę osprzętu w rozdzielnicach administracyjnych. Wykonawca będzie zobowiązany m.in. do nw. robót: - demontaż porcelanowych opraw żarowych, - ułożenie przewodów w tynku i w rurach elektroinstalacyjnych - montaż lamp automatycznych LED, - demontaż i ponowny montaż liczników energii elektrycznej 1-f NP71E.1-8-2, - wymiana tablic licznikowych 1-f, - wymiana rozdzielnic obwodów administracyjnych, - montaż wyłączników nadmiarowoprądowych 16A, - montaż wyłączników nadmiarowoprądowych 10A, - montaż gniazd wtyczkowych 230V/16A, - montaż transformatora dzwonkowego 230V/12V, - montaż transformatora dzwonkowego 230V/3-5-8V, - sprawdzenie odbiorcze instalacji elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9 oraz 10 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokument (dokumenty), z którego wynika prawo osoby (osób) do reprezentacji Wykonawcy – podpisania oferty i innych dokumentów składanych razem z ofertą, za wyjątkiem sytuacji jeżeli Zamawiający może uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 60). Wykonawca winien wskazać taką okoliczność w treści oferty. W przypadku gdy umocowanie do podpisania oferty przez osobę, która reprezentuje Wykonawcę (podpisała ofertę i inne dokumenty składane wraz z ofertą), nie wynika ze złożonych dokumentów, Wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii potwierdzonej notarialnie. 2. GRUPA KAPITAŁOWA Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu (BEZ WEZWANIA) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach