Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na modernizacji odcinka ginekologicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich ogłasza przetarg

 • Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Opolska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4613291-5 , fax. 774 612 763
 • Data zamieszczenia: 2021-09-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich
  Opolska 36 A
  47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 77 4613291-5, fax. 774 612 763
  REGON: 31158500000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spzoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na modernizacji odcinka ginekologicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na odcinku ginekologicznym oddziału ginekologiczno-położniczego. Zakres robót obejmuje roboty ogólnobudowlane polegające na modernizacji 7 sal chorych z łazienkami (5 sal trzyosobowych, 1 sala jednoosobowe, 1 sala dwuosobowa) . Dyżurka pielęgniarskie zostanie zorganizowana jako otwarta przestrzeń z konsolą i pokojem położnych. Pomieszczenia poddane zostaną modernizacji w celu przystosowania do funkcji: brudownika, kuchenki, pomieszczenia porządkowego, pokoju lekarzy, gabinetu zabiegowego, pokoju socjalnego, magazynu, oraz WC personelu. Przewidziano wymianę posadzek, nową wykładzinę lub płytki ceramiczne, malowanie ścian, częściowe wykończenie ścian płytkami ceramicznymi, montaż sufitów podwieszonych w niektórych pomieszczeniach, wymianę stolarki drzwiowej, modernizację instalacji wod-kan, c.o., gazów medycznych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, komputerowej, telewizyjnej i przyzywowej. Nastąpi wymiana armatury i urządzeń sanitarnych. Podobnie instalacja elektryczna. Instalacja gazów medycznych zostanie dostosowana do nowego układu łóżek z zestawami przyłóżkowymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących projektach budowlanych z 2019r 2020r. wykonanych przez Biuro architektoniczne Gorgoń, z Katowic.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach