Przetargi.pl
roboty budowlane

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 15 ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, Karolkowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661-72-72
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 15
  Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661-72-72
  REGON: 367849538-00120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część 1: wykonanie robót rozbiórkowych budynku gospodarczego w msc. Wojnowo, gm. Murowana Goślina. część 2: wykonanie robót rozbiórkowych budynku kotłowni w msc. Skoraczew, gm. Nowe Miasto. część 3: wykonanie robót rozbiórkowych budynku oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w msc. Domaników, gm. Chodów. część 4: wykonanie robót rozbiórkowych żelbetowej konstrukcji budynku wraz z fundamentami w msc. Żelazno, gm. Wyrzysk. część 5: wykonanie robót rozbiórkowych budynku jałownika w msc. Glinka Szlachecka, gm. Kostrzyn.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach