Przetargi.pl
Renowacja oraz przebudowa rowów odwadniających wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Zielonki

Gmina Zielonki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 122 850 850 , fax. 122 850 950
 • Data zamieszczenia: 2022-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zielonki
  ul. Krakowskie Przedmieście 116
  32-087 Zielonki, woj. małopolskie
  tel. 122 850 850, fax. 122 850 950
  REGON: 55208200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Renowacja oraz przebudowa rowów odwadniających wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ciągu drogi gminnej ul. Spacerowej w miejscowości Zielonki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Renowacja oraz przebudowa rowów odwadniających wraz z urządzeniami towarzyszącymi w ciągu drogi gminnej na długości ok. 280 m. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewiduje odmulenie, wyczyszczenie, usunięcia roślinności, przebudowę w zakresie wymiany zniszczonych umocnień brzegów oraz dnia rowów płytami betonowymi (ażurami, wymiana ścianki czołowej wylotu kanalizacji deszczowej, przebudowa przepustów o średnicy 1000 m ( 3 szt.)wraz z zabudową przyczółków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232130-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach