Przetargi.pl
Remonty w budynkach Samorządowych Zespołów Szkół w Gniewinie i Kostkowie

Gmina Gniewino ogłasza przetarg

 • Adres: 84-250 Gniewino, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 706 617 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniewino
  ul. Pomorska 8
  84-250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 586 706 617, fax. -
  REGON: 19167528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty w budynkach Samorządowych Zespołów Szkół w Gniewinie i Kostkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Remonty w budynkach Samorządowych Zespołów Szkół w Gniewinie i Kostkowie Zadanie I- Remont pomieszczeń dydaktycznych i stołówki Zadanie II - Remont dachu -segment A Zadanie III - Remont Sali gimnastycznej Zadanie IV - Remont pomieszczeń dydaktycznych w Samorządowym Zespole Szkół w Kostkowie Zadanie V- Remont punktu przedszkolnego w Rybnie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45440000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach