Przetargi.pl
Remont ulicy Promienistej w Olsztynie - etap I

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Promienistej w Olsztynie - etap I
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach ww. zamówienia, planuje się remont nawierzchni ul. Promienistej od km 0+000.00 do km 0+099,21. Należy wykonać rozbiórkę nawierzchni jedni z asfaltu i chodnika z płytek chodnikowych (ok. 900 m2), wykonanie koryta, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika, drogi, zjazdów o łącznej powierzchni ok. 870 m2, z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach