Przetargi.pl
Remont ul. Parkowej i Al. Skarbek-Borowskiego w Dębicy – roboty uzupełniające

Gmina Miasta Dębica ogłasza przetarg

 • Adres: 39-200 Dębica, Ratuszowa 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Dębica
  Ratuszowa 2
  39-200 Dębica, woj. podkarpackie
  REGON: 000524648
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Parkowej i Al. Skarbek-Borowskiego w Dębicy – roboty uzupełniające
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Prace związane z wykonaniem robót przygotowawczych oraz nawierzchni asfaltowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach