Przetargi.pl
Remont pawilonu mieszkalnego nr 18 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy 89-632 Brusy, dz.nr 20/5 i 20/3 obręb Męcikał 0015 należącego do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte ogłasza przetarg

 • Adres: 81-127 Gdynia, ul. Śmidowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 261 262 537 , fax. 261 262 963
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
  ul. Śmidowicza 69
  81-127 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 261 262 537, fax. 261 262 963
  REGON: 19006413600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pawilonu mieszkalnego nr 18 na terenie Akademickiego Ośrodka Szkoleniowego w Czernicy 89-632 Brusy, dz.nr 20/5 i 20/3 obręb Męcikał 0015 należącego do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Prace remontowo-budowlane: a)zabezpieczenie przed zabrudzeniem czy zniszczeniem np. folią osłonową elementów budynku nie podlegających remontowi (takich jak drzwi zewnętrzne, parapety); b)wyniesienie mebli w miejsce wskazane przez Zamawiającego; c)prace demontażowe drzwi wewnętrznych z ościeżnicami oraz stolarki okiennej (z zabezpieczeniem parapetów wewnętrznych i zewnętrznych); d)prace demontażowe istniejącej armatury sanitarnej, kabin systemowych, instalacji wentylacji – kratek z osprzętem, obudów; e)prace demontażowe osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, zgodnie z pkt.1.2.3; f)skucie okładzin posadzkowych wraz z warstwami spadkowymi i ich odtworzenie w łazienkach (wylewki, izolacje, okładziny); g)wykonanie nowych warstw podposadzkowych w pomieszczeniach zgodnie z technologią określoną w przedmiarze z uwzględnieniem wyrównania poziomu wykończenia posadzek pomiędzy pomieszczeniami; h)ściany i sufity – zeskrobanie powłok malarskich, wyrównanie tynków pomieszczeń, zagruntowanie, wykonanie gładzi, naprawa spękań, malowanie; i)rozebranie elementów starych sufitów podwieszonych; j)wykonanie nowych posadzek z płytek gres - płytki ceramiczne gres szkliwiony imitujący drewno - dąb bielony w łazienkach o wymiarach 120x12,5 cm do 120x25 cm lub innych o nie gorszych parametrach w uzgodnieniu i przy akceptacji Zamawiającego; k)wykończenie ścian łazienek – płytki ceramiczne zgodne ze współczesnymi trendami (wymiary 60x30cm) w uzgodnieniu i przy akceptacji Zamawiającego l)wykończenie ścian pozostałych pomieszczeń – do wysokości 1.5 m – spiek kwarcowy gr. 5 mm, dobór kolorystyki w uzgodnieniu i przy akceptacji Zamawiającego; m)wymiana drzwi wewnętrznych na nowe w okładzinie naturalnej złoty dąb zaopatrzone w zamki z wkładką patentową, klamki; n)wymiana stolarki drzwiowej do łazienek - na płytowe w okleinie z tulejami lub podcięciem o łącznej powierzchni 200 cm2 zaopatrzone w zamki łazienkowe, klamki; o)przesunięcie wskazanych drzwi wewnętrznych; p)wymiana okien, zestawów okiennych oraz zestawów okiennych z drzwiami balkonowymi z PCV na zespolone, trzyszybowe, ( U nie większe niż 0.9), z profili ciepłych z kompletnymi okuciami, z nawietrzakami higrosterowalnymi, z uwzględnieniem zakupu i montażu siatek przeciw owadom (moskitier); wymiary otworów okiennych sprawdzić przed zamówieniem z natury; q)obróbka ościeży okiennych wewnętrznych i zewnętrznych po wymianie okien z dostosowaniem do istniejącego materiału (tynk wewnątrz gramaplast, na zewnątrz tynk barwiony w masie); r)wymiana/montaż odbojnic ściennych; s)dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbą emulsyjną wysokiej jakości o podwyższonej odporności na ścieralność, zabrudzenia, kolor w uzgodnieniu i przy akceptacji Zamawiającego; t)mycie i sprzątanie po robotach remontowych; u)wywiezienie gruzu i śmieci na wysypisko wraz z utylizacją. Sanitarne: a)wymiana grzejników na konwektorowe dwu i trzy płytowe; wymiar hxb = 50x100; wydajność dobrać do powierzchni pomieszczeń, lokalizacja – zgodnie ze wskazaniami na szkicach pomieszczeń; b)wymiana zaworów termostatycznych, zaworów odcinających oraz odpowietrzających; c)wykonanie prób i regulacji centralnego ogrzewania na gorąco; d)wymiana osprzętu w łazienkach: miski ustępowe KOMPAKT, umywalki z szafką, baterie stojące – min 5-o letnia gwarancja, kabiny prysznicowe półokrągłe z brodzikiem i kabiną ze szkła hartowanego gr. min 5 mm, powłoka Easy Clean ułatwiająca utrzymanie czystości, drzwi przesuwne 2-u częściowe, okucia chromowane, z uszczelką magnetyczną oraz elastomerowymi uszczelkami odpornymi na zmianę temperatury i wilgoci, 90x90; e)wyposażenie łazienek w sprzęt przystosowany do intensywnego używania: ze stali szlachetnej: podajnik papieru toaletowego, kosz na śmiecie, haczyki do wieszania ubrań, ręczników, półka przyumywalkowa i podnatryskowa (szkło i stal nierdzewna); f)lustro wklejane 80x80 cm, w ustaleniu z Zamawiającym; g)we wskazanych pokojach – w miejscach wskazanych na szkicach, zakup i montaż modułów kuchennych – kuchni zintegrowanych (100x60) zlew ze stali nierdzewnej z baterią i płyta grzejna indukcyjna dwu palnikowa w zabudowie meblowej z niezbędnymi podłączeniami; w przypadku wnęk o większych wymiarach oraz w budynku 17 – dodatkowa szafka cargo z blatem o szerokości 10 - 20 cm lub w pełni uzupełniających wnękę, h)wymiana podejść wod-kan przy przyborach umywalkowych, wc i prysznicach wraz z przesunięciem przyborów. Wentylacje a)demontaż kratek wentylacyjnych i wentylatorów; b)wykonanie nowych wentylacji z rur PCV Ø125 wraz z zabudową G/K; c)wykonanie przebić przez dach i uszczelnienie przejść w pokryciu dachowym; d)dostawa i montaż turbowentów na wylocie kanałów. Elektryczne: a)Ogólne wytyczne Remont należy przeprowadzić wykorzystując w miarę możliwości istniejącą instalację elektryczną w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności normę wieloarkuszową PN-HD 60364 oraz normy N SEP E 001, 002 i 004 zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Instalację elektryczną wykonać w układzie TN-S. Załącznikiem do opisu zamówienia jest: - przedmiar robót elektrycznych, - szkic instalacji elektrycznej do celów kosztorysowych. b)Zakres remontu - demontaż rozdzielnic elektrycznych wraz z inwentaryzacją obwodów w zakresie niezbędnym do ich ponownego wykorzystania, - demontaż gniazd wtyczkowych i opraw oświetleniowych, - wymiana puszek osprzętowych 60mm na puszki 60mm pogłębiane do łączenia dla systemu ramkowego, - montaż nowych opraw oświetleniowych - panele i plafoniery typu LED, - montaż nowych gniazd wtyczkowych i łączników – system ramkowy, osprzęt p/t, - sprawdzenie i wymiana połączeń w górnych puszkach łączeniowych, założenie nowych pokrywek, - lokalizację gniazd wtyczkowych i łączników ustalić z użytkownikiem podczas remontu po ostatecznej aranżacji wnętrz, - wykonanie wypustów i montaż wentylatorów łazienkowych i w aneksach kuchennych w uzgodnieniu z branżą sanitarną, - wykonanie w każdym mieszkaniu dodatkowych dwóch wypustów 230V do zasilania minikuchni z lodówką, moc ca. 3,5 kW, zabezpieczenie gniazd nad blatem i lodówki B16, kuchenki elektr. B20A, - wypust gniazda telefonicznego RJ45+RJ11 i gniazda RTV z montażem gniazd, - wymiana opraw zewnętrznych sodowych zamontowanych na wysięgnikach na oprawy uliczne LED Malaga lub równoważne, sterowanie zegarem astronomicznym w rozdzielnicach głównych, dodatkowo przełącznik I-O-II i stycznik, - wymiana złącz kablowych na złącza wnękowe z rozłącznikami bezpiecznikowymi mocy (mogą być zintegrowane z rozdzielnicą główną ), - montaż nowych rozdzielnic elektrycznych; każdy lokal musi posiadać własny sektor w rozdzielnicy głównej (lub rozdzielnicę) wyposażony w rozłącznik główny, podlicznik na szynie TH, wyłącznik różnicowo-prądowy oraz zabezpieczenia obwodów ( ośw. B10, gniazda B16, kuchenka elektryczna B20 ), - sektor administracyjny rozdzielnicy głównej wyposażyć w rozłącznik główny, ochronniki przeciwprzepięciowe B+C, zabezpieczenia obwodów administracyjnych ( ośw. korytarza, schodów, oprawy zewnętrzne LED, gniazda 230V zewnętrzne, ), zegar astronomiczny, przełącznik I-O-II i stycznik do ośw. Zewnętrznego, - wykonanie połączeń wyrównawczych w każdym mieszkaniu, szyna wyrównawcza umieszczona pod zlewem, do szyny podłączyć przewodem LgYżo4 uziemioną szynę PEN złącza kablowego, rury instalacji c.o., c.w.u. i z.w.u, stosować obejmy ze stali nierdzewnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach