Przetargi.pl
Remont ogrodzenia zewnętrznego - Kompleksu wojskowego w Dębicy

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.34wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia zewnętrznego - Kompleksu wojskowego w Dębicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi Remont ogrodzenia zewnętrznego – Kompleksu Wojskowego w Dębicy. 2. W szczególności, podczas wykonywania prac konserwacyjnych, zostaną wykonane następujące roboty: 1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE  Rozebranie ogrodzenia na słupkach stalowych,  Rozebranie cokołu, fundamentów bramy,  Rozebranie słupów żelbetowych przybramowych,  Rozebranie bramy głównej z kształtowników stalowych,  Rozebranie bramy z kształtowników stalowych ze słupkami,  Rozebranie furtki,  Rozebranie ław pod krawężniki z betonu,  Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,  Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość10 km,  Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym  na odległość do 1 km,  Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1. 2) BRAMA GŁÓWNA BR-1  - Montaż kształtek klinkierowych na słupkach ogrodzeniowych - kształtka klinkierowa  P1 215*100*65,  Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych o wym. 38cm*38cm,  Wykonanie rdzenia żelbetowego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5m3,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane • śr. 8-14 mm – rdzenie,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm – rdzenie,  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Brama BR-1,  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Brama BR-1,  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do10 m w gruncie kat. I-III - Brama BR-1,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym BR-1,  Bloki fundamentowe bramy przesuwnej BR-1,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane • śr. 8-16 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie • śr. do 7 mm,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa,  Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym np. Kiesol lub równoważny,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – pierwsza warstwa,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – druga warstwa,  Osadzenie stalowych bram przesuwanych ręcznie,  Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za napęd kpl.,  Dostarczenie bramy przesuwnej stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,  szer. w świetle przejścia 6m. Brama BR-1,  Montaż szlabanu z kolczatką zgodnie z opisem technicznym . 3) BRAMA Z FURTKĄ BR-2  Montaż kształtek klinkierowych na słupkach ogrodzeniowych - kształtka klinkierowa  P1 215*100*65,  Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych o wym. 38cm*38cm,  Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych o wym. 38cm*51cm,  Wykonanie rdzenia żelbetowego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane • śr. 8-14 mm – rdzenie,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm – rdzenie,  Montaż bramy dwuskrzydłowej do słupków murowanych,  Dostarczenie bramy dwuskrzydłowej ocynkowanej i malowanej proszkowo, szer. w świetle przejścia 6,1m. Brama BR-2,  Dostarczenie do bram kłódki klasy co najmniej C,  Montaż furtki stalowej,  Dostarczenie furtki ocynkowanej i malowanej proszkowo, szer. w świetle przejścia 1,16m.,  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Brama BR-2,  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Brama BR-2,  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do10 m w gruncie kat. I-III - Brama BR-2,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym BR-2,  Bloki fundamentowe bramy przesuwnej BR-2,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm – fundament,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm – fundament,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa,  Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym np. Kiesol lub równoważny,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – pierwsza warstwa,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – druga warstwa. 4) CHODNIK PRZY BRAMIE BR-1  Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 cm,  Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości - za dalsze 40cm,  Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,  Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za dalsze 20 cm grubości,  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - za dalsze 8 cm grubości,  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej,  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II,  Ława pod krawężniki betonowa z oporem,  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm układane na plask.,  Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III,  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 5) BRAMY, FURTKI POMOCNICZE  Montaż bramy dwuskrzydłowej wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo,  Dostarczenie bramy dwuskrzydłowej ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, szer. w świetle przejścia 7m. Brama BR-3,  Dostarczenie bramy dwuskrzydłowej ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, szer. w świetle przejścia 7m. Brama BR-4,  Dostarczenie bramy dwuskrzydłowej ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, szer. w świetle przejścia 7m. Brama BR-5,  Dostarczenie bramy dwuskrzydłowej ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, szer. w świetle przejścia 6m. Brama BR-6,  Dostarczenie bramy dwuskrzydłowej ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo, szer. w świetle przejścia 4,8m. Brama BR-7,  Dostarczenie do bram kłódki klasy co najmniej C,  Montaż furtki stalowej,  Dostarczenie furtki wraz ze słupkami stalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo szer. w świetle przejścia 1m,  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Brama BR-3,  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Brama BR-3,  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - Brama BR-3,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym BR-3,  Bloki fundamentowe bramy przesuwnej BR-3,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej,  Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym np. Kiesol lub równoważny,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – pierwsza warstwa,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – druga warstwa,  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Brama BR-4, BR-5,  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Brama BR-4, BR-5,  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III - Brama BR-4, BR-5,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Brama BR-4, BR-5,  Bloki fundamentowe bramy przesuwnej - Brama BR-4, BR-5,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej,  Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym np. Kiesol lub równoważny,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – pierwsza warstwa,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – druga warstwa,  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Brama BR-6,  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Brama BR-6,  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do10 m w gruncie kat. I-III - Brama BR-6,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Brama BR-6,  Bloki fundamentowe bramy przesuwnej - Brama BR-6,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej,  Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym np. Kiesol lub równoważny,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – pierwsza warstwa,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – druga warstwa,  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - Brama BR-7,  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - Brama BR-7,  Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do10 m w gruncie kat. I-III - Brama BR-7,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Brama BR-7,  Bloki fundamentowe bramy przesuwnej - Brama BR-7,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-16 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej,  Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym np. Kiesol lub równoważny,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – pierwsza warstwa,  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej np. Baudicht 2K lub równoważny – druga warstwa. 6) POSZERZENIE WJAZDU PRZY BRAMIE BR-6  Rozebranie ław pod krawężniki z betonu,  Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej,  Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,  Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej,  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość10 km,  Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 cm,  Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości - za dalsze 40cm,  Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,  Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za dalsze 20 cm grubości,  Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm,  Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - za dalsze 8 cm grubości,  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,  Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II,  Ława pod krawężniki betonowa z oporem,  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,  Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III,  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 7) OGRODZENIE PANELOWE - PODWALINA PREFABRYKOWANA  Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm,  Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm,  Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 7cm,  Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm,  Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości - za dalsze 15cm,  Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III,  Podsypka pod podwalinę,  Podkłady betonowe pod wykonanie podwaliny,  Wykonanie podwaliny systemowej wys. 30cm,  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową – uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy podwalinach,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm,  Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 250 cm x 203 cm , na słupkach stalowych o profilu zamkniętym 60 mm x 40 mm x 3 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo obsadzonych w gruncie i obetonowanych, montaż paneli do słupków śrubami z łbem zrywalnym,  Osadzenie w podłożu betonowym śrub hakowych (montaż przęsła do podmurówki betonowej),  Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III,  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,  Wywiezienie gruzu wraz z asfaltem spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km,  Wywiezienie gruzu wraz z asfaltem spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km - za dalsze 9 km,  Ręczne kopanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III,  Podkłady betonowe pod wykonanie podwaliny,  Wykonanie podwaliny żelbetowej wys. 40cm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm,  Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wymiarach 250 cm x 203 cm , na słupkach stalowych o profilu zamkniętym 60 mm x 40 mm x 3 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo obsadzonych w gruncie i obetonowanych, montaż paneli do słupków śrubami z łbem zrywalnym,  Osadzenie w podłożu betonowym śrub hakowych (montaż przęsła do  Dostawa i przymocowanie tablic ostrzegawczych o wym. do 0,60 m x 1,00m,  Demontaż i ponowny montaż hydrantu podziemnego,  Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III,  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 8) OGRODZENIE MUROWANE  Ręczne kopanie rowów o głębokości do 1,4 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III,  Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,  Cokoły ceglane 0.25x0.20 m z fundamentami żelbetowymi 0.25x0.8 m,  Fundamenty żelbetowe gr. 25cm - dodatek za każde 10 cm różnicy wysokości - dodatek za dalsze 55cm wysokości,  Fundamenty słupków betonowe , o objętości do 0,5 m3,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm – fundament,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm – fundament,  Izolacje przeciwwilgociowe pozioma z papy zgrzewalnej,  Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych klinkierowych o wym. 38cm*38cm,  Wykonanie rdzenia żelbetowego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm – rdzenie,  Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm – rdzenie,  Montaż kształtek klinkierowych na słupkach ogrodzeniowych - kształtka klinkierowa P1 215*100*65,  Montaż kształtek klinkierowych na cokole ogrodzenia - kształtka klinkierowa D1300*100*65,  Montaż do słupków murowanych przęseł z paneli z prętów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo,  Dostawa i przymocowanie tablic ostrzegawczych o wym. do 0,60 m x1,00m.,  Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III,  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. 9) KRATY OKIENNE  Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2,  Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2,  Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2,  Kraty stała stalowe prętowe + siatka o powierzchni do 1 m2,  Kraty stała stalowe prętowe + siatka o powierzchni do 2 m2,  Kraty stała stalowe prętowe + siatka o powierzchni ponad 2 m2,  Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm,  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm – przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki,  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym. 1. FURTKA STALOWA PRZY BRAMIE GŁÓWNEJ  Wykucie z muru drzwi aluminiowych o powierzchni do 2 m2,  Montaż furtki stalowej prętowej o powierzchni do 2 m2,  Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm,  Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą – oczyszczenie mechaniczne i zmycie,  Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi gr.3cm – przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej mieszanki,  Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym,  Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu),  Naprawa posadzki po wymianie drzwi na furtkę miejsc,  Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu.  Wykonanie podświetlanego napisu jednostki wojskowej do uzgodnienia z użytkownikiem. UWAGA:  Przypomina się Wykonawca, że przed przystąpieniem do wykonania drzwi winien wykonać pomiar z natury i na tej podstawie wykonać elementy.  Roboty budowlane będą prowadzone przy czynnym obiekcie.  Inwestor po zakończeniu prac będzie oczekiwał na roboty izolacyjne gwarancji systemowej producenta oraz karty odpadu zutylizowanej papy.  Po zakończonych robotach budowlanych pomieszczenia objęte remontem należy doprowadzić do stanu powszechnie uważanego za estetyczny, czysty i umożliwiający wykonywanie pracy.  Po zakończeniu prac wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przyległe drogi i place z ziemi wynoszonej na protektorach kół samochodów i innych sprzętów. Złom pozyskany z rozbiórki Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przeważy w obecności przedstawiciela Zamawiającego i przewiezie do magazynu SOI w Rzeszowie przy ul. Konopnickiej oraz złoży na wskazanym miejscu. 3. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy przez cały okres ich trwania, z wyłączeniem kierownika budowy (robót). 2) Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP. 3) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu określone przez niego, spośród wskazanych poniżej, dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego rozdziału: a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy były (są) wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp) – zakres przewidywanych robót w budynku w pomieszczeniach ogólnodostępnych, zawarty w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia kryteria dostępności dla osób fizycznych w tym dla pracowników Zamawiającego oraz osób niepełnosprawnych. Zamieszczony opis przedmiotu zamówienia nie dyskryminuje żadnej z grup społecznych. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wyżej wskazanego zakresu robót przedstawiony został w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), Przedmiarach robót (Załącznik nr 10 do SIWZ), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 11 do SIWZ) i Opisie Technicznym (Załącznik nr 12 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania Ofertą na kwotę/wartość: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Rzeszowie nr 30 1010 1528 0018 9213 9120 2000 – z adnotacją „wadium w postępowaniu nr ZP/59/2020, NIP [Wykonawcy]. 4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się termin wpływu pieniędzy na rachunek Zamawiającego. Przelew powinien więc być dokonany w takim terminie, aby Zamawiający mógł uzyskać potwierdzenie z banku, w którym posiada rachunek, że do upływu terminu składania Ofert (tj. do dnia 15.07.2020 r. do godz. 10:30) kwota wadium wpłynęła na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do Oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 5. Potwierdzeniem wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5 jest oryginalny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela, bank, poręczyciela – dokument powinien zostać umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego bezproblemowe wyjęcie celem dokonania zwrotu. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń muszą zawierać w swojej treści oznaczenie Wykonawcy, oznaczenie postępowania oraz zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela, w okresie związania Ofertą, do nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego wpłaty wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1-3 ustawy Pzp. Brak w treści gwarancji przesłanek lub odniesienia się do ustawy Pzp w zakresie tych przesłanek spowoduje odrzucenie Oferty na skutek okoliczności, o których mowa w art. 89 ust. 7b ustawy Pzp. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia Oferty określonej w SIWZ, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania Ofertą wymaganą zapisami SIWZ. 7. W przypadku składania Oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Pozostałe postanowienia dotyczące wadium, w tym zasad jego zatrzymania i zwrotu określa ustawa Pzp, w szczególności art. 46.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach