Przetargi.pl
Remont mieszkania nr 2 przy ul. Cieszyńskiej 26 w Pszczynie

Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie ogłasza przetarg

 • Adres: 43-241 Łąka, Sznelowiec
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322103464 , fax. 322103529
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych w Pszczynie
  Sznelowiec 12
  43-241 Łąka, woj. śląskie
  tel. 322103464, fax. 322103529
  REGON: 27210283000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mieszkania nr 2 przy ul. Cieszyńskiej 26 w Pszczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont mieszkania nr 2 w budynku przy ul. Cieszyńskiej 26 w Pszczynie. Mieszkanie zlokalizowane jest na parterze czterokondygnacyjnego budynku. Zakres robót obejmuje następujące kategorie robót: 1) Wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. 2) Wymiana stolarki okiennej 3) Demontaż posadzek. 4) Wykonanie obudów z płyt GK. 5) Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 6) Wykonanie posadzek z wykładzin pcv oraz z płytek ceramicznych 7) Biały montaż. 8) Wymiana oprzyrządowania instalacji elektrycznej. 9) Wymiana instalacji gazowej. 10) Montaż bojlera elektrycznego oraz kuchni elektrycznej czteropalnikowej 11) Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem ścian siatką z włókna szklanego. 12) Wywóz i utylizacja gruzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 9:00 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 1000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach