Przetargi.pl
Remont konserwatorski lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej.

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02 , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2021-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont konserwatorski lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na generalnym remoncie budynku, wraz przebudową istniejących i dobudową nowych przewodów kominowych, izolacją pionową ścian zewnętrznych , termomodernizacją , remontem i przebudową instalacji ,wykonaniem instalacji c.o., przebudową mieszkań oraz dostosowaniem 4 lokali mieszkalnych na parterze dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich), oraz wykonanie robót zewnętrznych (tj. rozbiórka budynku gospodarczego, ułożenie chodników, remont nawierzchni drogi oraz wykonanie miejsc parkingowych) przy budynku zlokalizowanym przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach