Przetargi.pl
Remont i przebudowa pomieszczeń zabytkowego budynku Stróżówki w zespole pałacowym Buchholtza w Supraślu.

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu ogłasza przetarg

 • Adres: 16-030 Supraśl, pl. Kościuszki
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 183 216, , fax. 857 183 216
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu
  pl. Kościuszki 1
  16-030 Supraśl, woj. podlaskie
  tel. 857 183 216, , fax. 857 183 216
  REGON: 27647500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.e-cea.pl/1404
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: publiczna szkoła artystyczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa pomieszczeń zabytkowego budynku Stróżówki w zespole pałacowym Buchholtza w Supraślu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont i przebudowa pomieszczeń zabytkowego budynku Stróżówki w zespole pałacowym Buchholtza w Supraślu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach