Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ Z WYMIANĄ STOLARKI W BUDYNKU W.M. MIKOŁAJA śW. 42 WE WROCŁAWIU

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Mikołaja 42 ogłasza przetarg

 • Adres: 53-661 Wrocław, pl. Solidarności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713431325 wew 31
 • Data zamieszczenia: 2022-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. św. Mikołaja 42
  pl. Solidarności 1/3/5
  53-661 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713431325 wew 31
  REGON: 932160430
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ Z WYMIANĄ STOLARKI W BUDYNKU W.M. MIKOŁAJA śW. 42 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  MYCIE ELEWACJI WODĄ Z DODATKIEM CHEMICZNYCH PREPARATÓW ZMYWAJĄCYCH DEMONTAŻ TABLIC INFORMACYJNYCH SZYLDÓW I LAMP,SKUCIE ODSPOJONYCH TYNKOW,RESTAURACJA KONSERWATORSKA DETALU ARCH.NA ELEWACJI POŁUDNIOWEJ,PO NAPRAWIE POWIERZCHNI MALOWANIE ELEWACJI,RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCHKRAT OKIENNYCH,WYMIANA OKIENOBRÓBEK BLACHARSKICH
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach