Przetargi.pl
Remont dróg i placów w kompleksie poligonowym Toruń

12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 87-103 Toruń, OKÓLNA 37
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
  OKÓLNA 37
  87-103 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  REGON: 340901725
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyWojskowa Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg i placów w kompleksie poligonowym Toruń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg i placów w kompleksie poligonowym Toruń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach