Przetargi.pl
Remont dachu w Zespole - Pałacowo - Parkowym w Działoszynie

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-355 Działoszyn, Zamkowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043/843-00-00 , fax. 043/843-00-00
 • Data zamieszczenia: 2018-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie
  Zamkowa 22
  98-355 Działoszyn, woj. łódzkie
  tel. 043/843-00-00, fax. 043/843-00-00
  REGON: 100329955
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pokdzialoszyn.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w Zespole - Pałacowo - Parkowym w Działoszynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont obróbek blacharskich, remont systemu odwodnienia dachu, naprawa pokrycia dachowego w miejscach widocznych uszkodzeń oraz rejonie przewidzianych do wykonania prac związanych z remontem obróbek blacharskich, demontaż i ponowny montaż płotków śniegowych oraz instalacji odgromowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212350-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach