Przetargi.pl
Remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym W.M. Solny Pl. 5 we Wrocławiu

Wspólnota Mieszkaniowa pl. Solny 5 ogłasza przetarg

 • Adres: 53-661 Wrocław, pl. Solidarności
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713431325 wew 31
 • Data zamieszczenia: 2022-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wspólnota Mieszkaniowa pl. Solny 5
  pl. Solidarności 1/3/5
  53-661 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713431325 wew 31
  REGON: 932163108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu w budynku mieszkalno-usługowym W.M. Solny Pl. 5 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Demontaż pokrycia z papy i dachówki ceramicznej karpiówki ,ołacenia oraz deskowania dachów krytych papą. Rozbiórka uszkodzonych podłóg deskowych. Naprawa konstrukcji dachowej. Wykonanie pokrycia stropodachu tzw. odpowietrzanego. Wykonanie nowego pokrycia połaci pokrytych dachówką ceramiczną. Naprawa i częściowa wymiana obróbek wymiana wyłazu dachowego. Naprawa tynków na strychu. Remont i modernizacja lukarn. Wymiana pokrycia i opierzenia z blachy miedzianej. Wymiana stolarki okiennej. Montaż ław kominiarskich i płotków śniegowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach