Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-778 Gdańsk, Mostowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 3202025 , fax. 583 202 025
 • Data zamieszczenia: 2021-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
  Mostowa 11A
  80-778 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 3202025, fax. 583 202 025
  REGON: 19168727600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w podziale na następujące części i zadania: CZĘŚĆ NR I - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Bytowie tj. powiatów bytowskiego i słupskiego: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, CZĘŚĆ NR II - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnicach tj. powiatów chojnickiego i człuchowskiego: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, CZĘŚĆ NR III- obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku tj. powiatów gdańskiego i nowodworskiego w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, Uwaga: Procentowy zakres robót na terenie powiatu nowodworskiego określa się szacunkowo: - na zadaniu nr 1 max. do 30 % zakresu. - na zadaniu nr 2 max. do 10% zakresu. CZĘŚĆ NR IV - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kartuzach tj. powiatów kartuskiego i kościerskiego: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, CZĘŚĆ NR V - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Lęborku tj. powiatów lęborskiego, słupskiego i części bytowskiego w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, CZĘŚĆ NR VI - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Pucku tj. powiatów puckiego i wejherowskiego: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, CZĘŚĆ NR VII - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Starogardzie Gdańskim tj. powiatów starogardzkiego i tczewskiego w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym, Zadanie nr 2 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltem lanym, CZĘŚĆ NR VIII - obejmująca wykonanie remontu cząstkowego na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sztumie tj. powiatów malborskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego: Zadanie nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych betonem asfaltowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach