Przetargi.pl
„REMONT BUDYNKU PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIAŁU DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAGÓRZU – prace zewnętrzne DOKOŃCZENIE PRAC NIEWYKONANYCH

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-462 Wiązowna, Zagórze k/Warszawy
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
  Zagórze k/Warszawy
  05-462 Wiązowna, woj. mazowieckie
  REGON: 142011670
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.centrumzagorze.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyspółka z udziałem j.s.t.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT BUDYNKU PSYCHIATRYCZNEGO REHABILITACYJNEGO ODDZIAŁU DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAGÓRZU – prace zewnętrzne DOKOŃCZENIE PRAC NIEWYKONANYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku psychiatrycznego rehabilitacyjnego oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży w Zagórzu, w zakresie prac niewykonanych przez poprzedniego wykonawcę, zgodnie ze stanem zaawansowania przedstawionym w załączniku nr 1, a mianowicie:- Wymiana systemowego daszka wejściowego pokrytego PCV na konstrukcji stalowej,- Rozebranie i wykonanie opaski,- Remont i ocieplenie elewacji – roboty ociepleniowe,- Ogrodzenie terenu – Roboty montażowe nowe ogrodzenie,- Ogrodzenie terenu – Roboty rozbiórkowe,- Remont schodów zewnętrznych,- Remont studni doświetlających,- Instalacja odgromowa,- Montaż nowych balustrad ze stali nierdzewnej 19m wraz z wymianą podjazdu dla niepełnosprawnych,- Izolacja pionowa,- Montaż elewacji drewnianej wraz z logiem fundacji Malak ( projekt logotypu u Zamawiającego ), wizualizacja projektu w załączniku,- Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej o długości 10 mb i średnicy 150;- Dokumentację powykonawcza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach