Przetargi.pl
Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie

TBS Zieleń Miejska Sp.z.o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, Gordziałkowskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: TBS Zieleń Miejska Sp.z.o.o.
  Gordziałkowskiego 9
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  REGON: 013017973
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającySp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont balkonów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS „Zieleń Miejska” Sp. z o.o. w Pruszkowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach