Przetargi.pl
REKONSTRUKCJA OBRAZU I DŹWIĘKU - PROJEKT FILMOWY CHOPIN

Filmoteka Narodowa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-975 Warszawa, ul. Puławska 61
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8455074 , fax. 022 540 83 33
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filmoteka Narodowa
  ul. Puławska 61 61
  00-975 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8455074, fax. 022 540 83 33
  REGON: 00027612700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.fn.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REKONSTRUKCJA OBRAZU I DŹWIĘKU - PROJEKT FILMOWY CHOPIN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rekonstrukcja cyfrowa obrazu i dźwięku dla wybranych filmów z projektu FILMOWY CHOPIN w określonym zakresie pod nadzorem Zamawiającego. Zamówienie dotyczy sześciu materiałów wyspecyfikowanych poniżej: Materiał nr 1 - Młodość Chopina, Kaseta HDCAM SR - obraz, plik wave na nośniku optycznym - dźwięk. Stan zachowania obrazu a) Niestabilność: Ogólnie obraz dość stabilny, ale na większości sklejek pojawia się skok, szczególnie drażniące są skoki wewnątrz ujęcia (sklejka w wyniku ubytku klatek, przejście) - i koniecznie wymagają stabilizacji b) Zaśnieżenie: Duże, w ok. 80% jasne. Wzmożone na początkach i końcach aktów. c) Plamy: Pojedyncze małe, średniej wielkości plamy, nietypowe ciemne przeźroczyste, słabo widoczne plamy (opis w załączniku nr 7 do SIWZ) d) Sklejki: Główną wadą sklejek w całym filmie jest destabilizacja obrazu w ich rejonie. Pojawiają się także błyski ślady kleju i zniekształcenia obrazu w obrębie podklejenia. e) Rysy stałe: Występują w aktach: 1,2,4-6,8-13 (opis w załączniku nr 7 do SIWZ) f) Rysy na pojedynczych klatkach: Występują wraz z ogólnym zaśnieżeniem g) Znaki końca aktu: Występują w aktach 1-12 (opis w załączniku nr 7 do SIWZ). Stan zachowania dźwięku W stosunku do pozostałych materiałów dźwiękowych w Lawendzie dźwięk zarejestrowany jest wyższym poziomem i ma największy odstęp od szumów i zniekształceń. Dlatego rekomendowany jest jako źródło dźwięku do dalszych prac. Oczekiwany zakres rekonstrukcji obrazu Stabilizacja obrazu w obrębie sklejek, wyczyszczenie przekopiowanych śladów po sklejkach. Sprawdzenie materiału pod kątem dużych zaplamień (większych niż 40 px na obrazie HD), znaków końca aktu i usunięcie ich. Usunięcie stałych rys (patrz pkt. e i załącznik nr 7). Oczekiwany zakres rekonstrukcji dźwięku Korekcja dużej ilości szumów i trzasków. Korekcja anomalii i ewentualnych zniekształceń po kontroli ścieżki w zakresie poziomów. Synchronizacja z dostarczoną kopią obrazu, zmiana prędkości dźwięku z 24 na 25 klatek na sekundę i powrót do właściwej wysokości dźwięku. Materiał nr 2 - Mazurki Chopina, Kaseta HDCAM SR - obraz, plik wave na nośniku optycznym - dźwięk. Stan zachowania obrazu: a) Niestabilność: Cały film niestabilny, obraz drży, szczególna niestabilność na sklejkach. b) Zaśnieżenie: Duże zaśnieżenie obrazu za równo jasne i ciemne plamki różnej wielkości. c) Większe plamy: Od początku do 10:00:37:00 tablice początkowe: ciemne plamy, wyraźne na białych napisach. 10:02:33:00 ciemne plamy układające się w łuk. 10:08:56:00 Całe ujęcie mocno zaśnieżone, białe plamy. d) Sklejki: Skoki na sklejkach, również wewnątrz ujęć, białe przekopiowane ślady kleju. np. 10:00:55:00, zdarzają się w sklejkach wklejone ciemne klatki. e) Rysy stałe: Cały film w delikatnych zadeszczeniach ponadto okresowo głębokie stałe rysy. 10:00:40:00 -10:00:56:00 Liczne białe rysy drobne i szerokie, zaśnieżenie ciemne i jasne. 10:02:52:00 Biała ruchliwa rysa na ? obrazu z prawej do 10:03:00:00; 10:03:10:00 - 10:03:21:00 jasne stałe krótkie rysy i długie rysy pojawiające się i zanikające. 10:00:56:00 - 10:02:32:00 delikatne ciemne i jasne rysy drobne i szerokie, zaśnieżenie ciemne i jasne. 10:02:40:00 Pojawiają się na ujęciu białe rysy na kilka klatek. 10:02:52:00 Biała ruchliwa rysa na ? obrazu z prawej do 10:03:00:00;10:03:21:02 biała rysa na lewo od środka obrazu na kilka klatek drobne ciemne ryski przez całe ujęcie 10:03:38:00 biała rysa na lewo od środka obrazu na kilka klatek. 10:04:04:00 Delikatne ciemne rysy utrzymują się , biała rysa po lewej stronie obrazu . 10:05:12:00, 10:05:17:00 , 10:05:20:00 itd. Pojawia się szeroka biała rysa na kilka klatek aż do 10:05:30:00. 10:05:39:00, 10:06:38:00 i kolejno co kilkadziesiąt klatek aż do 10:07:30:00 10:07:09:00 Biała cienka rysa 1/3 obrazu, od 10:07:18:00 z lewej obok niej druga zanikająca i zadeszczenie wzmaga się. 10:07:39:00 Pojawia się szeroka biała rysa z prawej, nieco delikatniejsza na kilka klatek aż do10:07:40:00. 10:10:27:00 pojawia się biała rysa zanikająca. f) Rysy na pojedynczej klatce: występują wraz z ogólnym zaśnieżeniem. g) Znaki końca aktu: Obraz bardzo zniszczony, skoki luminancji (np. 10:09:57:00 nagłe ściemnienie), ciemne klatki, drobne białe zaśnieżenie i zarysowania szczególnie gęste na początku i końcu filmu oraz w przenikach pomiędzy ujęciami. Rzadziej pojawiają się również ciemne plamy. Ponadto na obrazie widać wyraźnie ślady sklejek, przekopiowane szerokie białe plamy przekopiowanego kleju. Pojawiają się również białe rysy przez cały obraz oraz kilkakrotnie poziomy ciemniejszy pas u góry obrazu (prawdopodobnie błąd kopiarki). Przed końcową tablica pojawia się wyraźne rozerwanie taśmy. Ponadto bardzo istotną wadą jest znaczna niestabilność obrazu. Stan zachowania dźwięku Szum ścieżki na średnim poziomie. Oryginałem są prawdopodobnie zmontowane fragmenty zapisu optycznego. Dlatego poszczególne części (kolejne utwory i komentarz lektora) mają inna barwę, którą trzeba ujednolicić. Nie ma trzasków i wyraźnych szumów obwiedniowych, ale za to jest kilkanaście głuchych uderzeń pochodzących z włączania i wyłączania główki odtwarzającej. Skoki dźwiękowe w trakcie utworów muzycznych -prawdopodobnie ścieżka ma drobne ubytki (kilka) w długości. Konieczność dosynchronizowania z taśmą obrazu. Pasmo przenoszenia i ogólna barwa dźwięku jak w Recitalu Chopina w Dusznikach. Oczekiwany zakres rekonstrukcji obrazu Stabilizacja obrazu, wyczyszczenie przekopiowanych śladów po sklejkach i usunięcie wklejonych ciemnych klatek. Usunięcie szerokiej białej rysy pojawiającej się z prawej strony klatki. Wyczyszczenie największych zaplamień (powyżej 40 px. na obrazie HD). Oczekiwany zakres rekonstrukcji dźwięku Korekcja szumów i ujednolicenie barwy dźwięku. Kontrola ścieżki w zakresie poziomów - korekcja anomalii i zniekształceń powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych ścieżki optycznej. Usunięcie głuchych uderzeń pochodzących z włączania i wyłączania główki odtwarzającej. Synchronizacja z dostarczoną kopią obrazu, zmiana prędkości dźwięku z 24 na 25 klatek na sekundę i powrót do właściwej wysokości dźwięku. Materiał nr 3 - Recital Chopina w Dusznikach, Kaseta HDCAM SR - obraz, plik wave na nośniku optycznym - dźwięk. Stan zachowania obrazu a) Niestabilność: Cały film dość niestabilny. b) Zaśnieżenie: Białe zabrudzenia, kurz i poziome drobne rysy. c) Plamy: 10:02:48:00 Sporadycznie pojawia się pionowa, ciemna plama na środku obrazu, 10:02:49:00 duże, ciemne plamy na środku obrazu na kilkunastu klatkach, aż do 10:03:04:00; 10:04:57:00 Większa plama. 10:08:82:00 delikatne drobne zaplamienia (woda ?) w lewym górnym rogu. 10:10:51:00 Duża plama na środku obrazu. d) Sklejki: Na sklejkach pojawiają się błyski, wzmożenie białych zabrudzeń i drobne rysy na sklejce. Występują sklejki wewnątrz ujęć (opis w załączniku nr 7 do SIWZ) e) Rysy stałe: 10:01:11:00 biała rysa na ? obrazu; 10:01:11:00 pionowe wyraźne białe rysy na kilka klatek; 10:02:17:00- 10:02:20:00 pionowe wyraźne białe rysy na kilka klatek. 10:02:40:00 Pozioma stałe rysa na środku obrazu, oraz rysa przejściowa na 2/3 obrazu; 10:03:16:00 kilka ruchliwych rys na ? obrazu i na prawej krawędzi; 10:03:20:00 stała ciemna cienka rysa na 2/3obrazu. 10:04:11:00 Pojawia się biała rysa z prawej strony aż do 10:04:42:00. 10:07:18:00 biała, stała rysa z prawej strony obrazu. 10:07:29:00 Jasna szeroka linia, cienka biała rysa na prawo od środka obrazu. 10:09:12:00 ciemna cienka stała rysa z lewej i na środku (ta zanika na 10:09:18:00) obrazu przez całe ujęcie. 10:10:24:00 Stałe rysy gł. z prawej strony jasne i ciemne przez całe ujecie. 10:11:00:00 Stała podzielona na części jasna rysa przy prawej krawędzi f) Rysy na pojedynczej klatce: Cały film zadeszczony, rysy różnej grubości, głębokości.10:01:11:00; 10:02:17:00- 10:02:20:00; 10:02:22:00; 10:04:52:00 Wzmożenie zadeszczeń, rysy na kilka klatek, gruba rysa z lewej strony, 10:05:22:00 Dużo zarysowań skośnych, plamy, rysy koncentrują się na ujęciu z prawej strony obrazu. 10:06:33:00 - 10:07:18:00 dużo białych rys, plamy, rysy koncentrują się z prawej strony obrazu, pojawiają się również skośne . 10:07:59:00 białe zarysowania po prawej stronie obrazu. 10:08:15:00; 10:08:26:00; 10:10:17:00 wzmożenie białych zabrudzeń kurz i poziome i pionowe drobne rysy, pionowe wyraźne białe rysy na kilka klatek, skośne rysy, włosy. 10:08:37:00 ciemna cienka stała rysa na środku obrazu przez całe ujęcie, biała na kilka klatek z lewej strony. g) Znaki końca aktu: Brak h) Dodatkowe uwagi: Niestabilność luminancji spowodowana też migoczącym zaświetleniem z prawej strony obrazu błyski całej klatki. (opis w załączniku nr 7 do SIWZ) Stan zachowania dźwięku Stan dźwięku zły - mimo, że obecnie zapisany jest na nośniku magnetycznym 35 mm, jest prawdopodobnie kopią z zapisu optycznego (nie wiemy czy pierwszą czy kolejną), a pierwotnym źródłem muzyki mogła być płyta gramofonowa, z której przygotowano playback. Stąd kilka rodzajów uszkodzeń i szumów: a) szum taśmy, słyszalny w całym paśmie. b) szum związany z zapisem poszczególnych dźwięków, który tworzy obwiednię uderzeń w fortepian. c) pojedyncze trzaski, pochodzące z płyty gramofonowej i zniszczonej ścieżki optycznej. d) głuche uderzenia na początku i końcu zapisu, z powodu włączenie i wyłączenie odtwarzania ze ścieżki optycznej. Pasmo przenoszenia dźwięku użytecznego jest ograniczone do możliwości zapisu optycznego na poziomie przełomu lat 40. i 50. poprzedniego wieku. Oznacza to brak częstotliwości powyżej 7 kHz, podbitą średnicę w okolicy 3 - 3,5 kHz i brak częstotliwości poniżej 100 - 200 Hz. Oczekiwany zakres rekonstrukcji obrazu Stabilizacja obrazu stabilizacja luminancji, wyczyszczenie przekopiowanych śladów po sklejkach, rozdarcia i największych zaplamień (powyżej 40 px. na obrazie HD). Oczekiwany zakres rekonstrukcji dźwięku Korekcja szumów: usunięcie szumu taśmy, usunięcie szumów obwiedniowych na dźwiękach fortepianu. Usunięcie trzasków pochodzących z płyty gramofonowej i ubytków na ścieżce optycznej. Usunięcie zniekształceń na początku i końcu zapisu, powstałych w wyniku włączenia i wyłączenia ścieżki optycznej. Kontrola ścieżki w zakresie poziomów - korekcja anomalii i ewentualnych zniekształceń. Synchronizacja z dostarczoną kopią obrazu, zmiana prędkości dźwięku z 24 na 25 klatek na sekundę i powrót do właściwej wysokości dźwięku. Materiał nr 4 - Chopin w Paryżu, Kaseta HDCAM SR - obraz, plik wave na nośniku optycznym - dźwięk Stan zachowania obrazu a) Niestabilność: wyraźna niestabilność obrazu - wymaga całościowej stabilizacji b) Zaśnieżenie: lekkie zaśnieżenie na całym filmie: pojawiające się białe ślady kurzu. Plamki są przeważnie małych rozmiarów o małym i średnim natężeniu. c) Plamy: Brak dużych plam. d) Sklejki: Sklejki mało widoczne, ale do przeglądnięcia pod kątem jakości. e) Rysy stałe: Nie występują. f) Rysy na pojedynczej klatce: Występują bardzo rzadko, drobne. g) Znaki końca aktu: Nie występują. Stan zachowania dźwięku Szum na średnim poziomie, słyszalne zniekształcenia i przesterowania na dźwiękach silniejszych i wysokich. Zniekształcenia pojawiają się wraz z dźwiękami. W drugiej części filmu szum jest zdecydowanie mocniejszy i pojawiają się trzaski z płyty lub nośnika światłoczułego. Oczekiwany zakres rekonstrukcji obrazu Stabilizacja całości filmu, przegląd pod kątem gorzej zachowanych sklejek. Oczekiwany zakres rekonstrukcji dźwięku Usunięcie szumów i trzasków. Usunięcie przesterowań i korekcja dźwięku na wysokich i mocniejszych dźwiękach fortepianu. Synchronizacja z dostarczona kopia obrazu, zmiana prędkości dźwięku z 24 na 25 klatek na sekundę i powrót do właściwej wysokości dźwięku. Materiał nr 5 - Rodem warszawianin, Kaseta HDCAM SR- obraz, plik wave na nośniku optycznym - dźwięk. Stan zachowania obrazu Materiały archiwalne, szczególnie przedwojenne charakteryzuje duża ilość zniszczeń. Materiał współczesny dość czysty ale występują znaki końca aktu (opis w załączniku nr 7 do SIWZ) Stan zachowania dźwięku Film współczesny, ogólny szum ścieżki jest nieznaczny. Stan materiałów archiwalnych różnej jakości - w brzmieniu i charakterze towarzyszących dźwiękowi usterek. Akt I , nagranie Umińskiego: zwiększony szum i trzaski. Materiały z konkursu przedwojennego z J. Ekierem, J. Zakiem i R. Tamachiną: szumy obwiedniowe na każdym dźwięku fortepianu. Akt II, Archiwalia z 1949 r.: duży szum i pojedyncze trzaski, pojawia się niski przydźwięk o charakterze elektrycznym. Szum i trzaski możliwe do usunięcia towarzyszą nagraniom H. Czerny - Stefańskiej i B. Dawidowicz. W piątym konkursie pojawia się zniekształcenie przed etiudą rewolucyjną, a potem duże trzaski i szumy na Japonce, które jeszcze powiększają się (nagranie A. Harasiewicz). Akt III, szumy i trzaski podobne do pozostałych materiałów archiwalnych, barwa i rodzaj zniekształceń zmienia się na każdym występie. Akt IV, jakość nagrań stopniowo się poprawia, wyjątek stanowi występ P. Palecznego, prawdopodobnie już remasterowany. Na nagraniu D. Joffe słyszalne zniekształcenia i przesterowania, nietypowy szum na materiałach z Warszawy lat 80. Akt V, występ Dang Thai Sona pojawia się szum pulsujący. Późniejsze nagrania dobrej jakości, szum standardowy i pojedyncze trzaski. Akt VI, niski zakres szumów, wyjątek stanowi nagranie M. Lisak - pojawia się dodatkowy szum z trzaskami i wysoką składową harmoniczną. Oczekiwany zakres rekonstrukcji obrazu Rekonstrukcja nabytych wad na materiale filmowych - znaki końca aktu (opis w załączniku nr 7 do SIWZ), materiały archiwalne nie podlegają rekonstrukcji. Oczekiwany zakres rekonstrukcji dźwięku a. Usunięcie zaszumień i trzasków ogólne. b. Indywidualna pracy nad każdym fragmentem, - usunięcie zaszumień i trzasków oraz wymienionych wyżej zniekształceń. c. Synchronizacja z dostarczoną kopią obrazu, zmiana prędkości dźwięku z 24 na 25 klatek na sekundę i powrót do właściwej wysokości dźwięku. Materiał nr 6 - Color Studies of Chopin, plik wave na nośniku optycznym - dźwięk (jedynie rekonstrukcja dźwięku). Stan zachowania dźwięku Duże zaszumienie; trzaski i szumy pochodzące z płyty gramofonowej i źródeł optycznych. Zaszumienie wzmaga się na łączeniach głosu lektora i muzyki. Słyszalne stuki, szczególnie nieprzyjemne w odbiorze są drobne stałe trzaski. Pod koniec filmu przesterowanie. Oczekiwany zakres rekonstrukcji dźwięku Usunięcie szumów taśmy oraz szumów i trzasków. Usunięcie przesterowań i korekcja dźwięku na wysokich i mocniejszych dźwiękach fortepianu. Korekcja indywidualna dla poszczególnych utworów - charakteryzują się inna barwą. Synchronizacja z dostarczona kopia obrazu, zmiana prędkości dźwięku z 24 na 25 kl/s. 2. Wykonawca podda jako pierwszy procesowi rekonstrukcji cyfrowej (korekcja koloru, rekonstrukcja dźwięku) film Color Studies of Chopin (Materiał nr 6). 3. Rekonstrukcja obrazu powinna odbyć się z należytą starannością by nie doprowadzić do powstania cyfrowych artefaktów i innych dodanych zniekształceń. Proces rekonstrukcji nie powinien zmieniać znacząco gradacji tonalnej filmu (film był poddany korekcji gęstościowej) - Dotyczy Materiału 1-5 (Oczekiwany zakres rekonstrukcji obrazu). 4 Eksport obrazu do sekwencji klatek w formacie TIFF lub DPX w rozdzielczości HD. 5 Synchronizacja zremasterowanego pliku dźwiękowego w formacie wave z obrazem. 5.1 Dostarczona sekwencja obrazów powinna być synchroniczna i mieć zgodny czas trwania (początek i koniec) z dostarczonym plikiem dźwiękowym. 5.2 Dodatkowo wykonać plik wideo, referencyjny (preview w rozdzielczości PAL) dla przedstawienia osiągniętego synchronu. 6 Zapisanie wyników prac rekonstruktorskich na dysk: Zapis na dyskach SATA 1TB w ilości nie mniej niż 9 szt. 6.1 Specyfikacja nośników danych: Dyski SATA II cache min 32MB, o niezawodności MTBF min. 1 200 000 godzin do zastosowań macierzowych, nowe, z gwarancją producenta na co najmniej trzy lata.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 921000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.fn.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach