Przetargi.pl
Recenzenci – grupa „Energetyka”

Ośrodek Rozwoju Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00478 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 345 37 00 , fax. 22 345 37 70
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji
  Al. Ujazdowskie 28
  00478 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 345 37 00, fax. 22 345 37 70
  REGON: 14214358300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Recenzenci – grupa „Energetyka”
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie recenzji zmodyfikowanej podstawy programowej kształcenia w zawodach, wyodrębnionej w ramach grupy zawodów Energetyka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach