Przetargi.pl
REALIZACJA SZKOLEŃ I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI - EcoCentrum Kompetencji BOF utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-232 Białystok, A. Mickiewicza 74 lok. 6
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
  A. Mickiewicza 74 lok. 6
  15-232 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 200830327
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającystowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REALIZACJA SZKOLEŃ I STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI - EcoCentrum Kompetencji BOF utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: RolnictwoUsługa realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Ochrona ŚrodowiskaUsługa realizacji studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Odnawialne Źródła EnergiiUsługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: ABC Prawa BudowlanegoUsługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie podstaw hotelarstwa oraz organizacji i utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskimUsługa realizacji szkolenia realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Ekologia w motoryzacji – pojazdy hybrydowe i elektryczneUsługa realizacji szkolenia realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, łagodzenie zmian klimatu, wdrożenie idei gospodarki obiegu zamkniętegoUsługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Zagadnienia związane z prowadzeniem działalności finansowej firmy produkującej energię elektryczną ze źródeł odnawialnychUsługa realizacji kursu dla uczniów kształcenia zawodowego w zakresie wizażu i stylizacji z uwzględnieniem aspektów efektywnego gospodarowania zasobamiUsługa realizacji kursu barmańskiego z uwzględnieniem idei „zero waste” dla uczniów kształcenia zawodowegoUsługa realizacji kursu Adobe Photoshop dla uczniów kształcenia zawodowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80300000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach