Przetargi.pl
REALIZACJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-232 Białystok, A. Mickiewicza 74 lok. 6
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego
  A. Mickiewicza 74 lok. 6
  15-232 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 200830327
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającystowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REALIZACJA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU „EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pt.: Domy pasywne i energooszczędne, odnawialne źródła energii – wady i zalety, produkcja energii ze źródeł odnawialnych, efektywność energetyczna oraz gospodarka obiegu zamkniętegoUsługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu na temat: Recykling w budownictwie drogowym oraz technologie utrzymania i remontów nawierzchni drógUsługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Techniki sprzedaży produktów OZEUsługa realizacji szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie: Prawo budowlane w roku 2022/2023Usługa organizacji kursu barmańskiego z uwzględnieniem idei „zero waste” dla uczniów kształcenia zawodowegoUsługa organizacji kursu w zakresie uprawnień elektrycznych do 1 kV oraz przeprowadzenie egzaminu umożliwiającego otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego E dla uczniów kształcenia zawodowegoUsługa organizacji kursu w zakresie pojazdy elektryczne i hybrydowe - technologia, eksploatacja i infrastruktura dla uczniów kształcenia zawodowegoUsługa organizacji kursu w zakresie wizażu i stylizacji z uwzględnieniem aspektów efektywnego gospodarowania zasobami dla uczniów kształcenia zawodowegoUsługa organizacji szkolenia pt.: „Etyka w działalności gospodarczej” dla uczniów kształcenia zawodowegoUsługa organizacji kursu dla uczniów kształcenia zawodowego w zakresie „Zrównoważony rozwój w rolnictwie i dobrostan zwierząt”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80510000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach