Przetargi.pl
Realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii zachęcającej do udziału w szczepieniach przeciw CoVID 19

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48566218281 , fax. +48566218455
 • Data zamieszczenia: 2022-03-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Plac Teatralny 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48566218281, fax. +48566218455
  REGON: 87112129000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja koncepcji strategicznej i kreatywnej kampanii zachęcającej do udziału w szczepieniach przeciw CoVID 19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się: a) przygotowania 3000 pakietów dla służb medycznych, b) zapakowania, transportu i dystrybucji ww. pakietów, c) przeprowadzenia kampanii outdoorowej poprzez: - zagwarantowanie projektu graficznego, wydruku i ekspozycji billboardów w 5 największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 8 tygodni, w sumie 20 billboardów, - zagwarantowanie projektu graficznego, wydruku i ekspozycji plakatów A3 w środkach komunikacji miejskiej na 160 nośnikach w 5 największych miastach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 30 dni d) przeprowadzenie kampanii internetowej na którą składać się będą: - produkcja i emisja quizu na temat covid-19 na stronach głównych serwisów Pomorska.pl, ExpressBydgoski.pl, Nowści.com.pl (dalej: serwisy) - promocja quizu przez reklamę typu native ads w liczbie 430 000 emisji, - promocja quizu przez publikacje 3 postów typu branded content na fanpagach serwisów, - promocja quizu w jednym wydaniu magazynowym 3 tytułów gazet, na którą składać się będą: zajawka quizu (1 strona gazety), quiz (1/2 strony gazety) oraz 1 strona z poprawnymi odpowiedziami i artykułem propagującym szczepienia, -stworzenie artykułu podsumowującego rok z COVID-19, -publikacja artykułu w 3 serwisach internetowych przez okres 5 dni, - promocja artykułu przez reklamę typu native ads w liczbie 350 000 emisji, - promocja artykułu przez publikacje 3 postów typu branded content na fanpagach serwisów, - publikacja artykułu w piątkowym wydaniu magazynowym 3 tytułów gazet (1 strona), -produkcja spotu video o długości ok. 30 sekund, -promocja spotu poprzez reklamę typu pre-roll na serwisach grupy Polska Press, -emisja spotu w TVP Bydgoszcz w liczbie 80
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341400-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach