Przetargi.pl
Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Żwirki i Wigury 7
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 665 90 15
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim
  Żwirki i Wigury 7
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 665 90 15
  REGON: 000198700
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część1 –Przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących wiedzę nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.Część2– Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla nauczycieli i uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.Część3 –Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii T.Część4 –Przeprowadzenie kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowez zakresu obsługi urządzeń transportowych.Część5 –Przeprowadzenie kursów z zakresu techniki światłowodowej i uprawnień elektrycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach