Przetargi.pl
Przygotowanie i sukcesywna dostawa posiłków szpitalnych

Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-440 Reszel, ul. Słowackiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 551 296 , fax. 089 7551296 w. 28
 • Data zamieszczenia: 2021-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
  ul. Słowackiego 3
  11-440 Reszel, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 551 296, fax. 089 7551296 w. 28
  REGON: 51065480100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i sukcesywna dostawa posiłków szpitalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i sukcesywna dostawa posiłków szpitalnych w ilości -9800 osobodni z podziałem na: - dieta lekkostrawna -60% - dieta cukrzycowa /6-posiłków/- 35% - dieta przecierana i płynna do sondy -5% W okresie trwania umowy wykonawca wyposaży zakład w dwa wózki zintegrowane systemowo z urządzeniami wykonawcy, do podgrzewania i transportu posiłków lub dwa pojemniki termoizolacyjne. Posiłki będą dostarczane trzy razy dziennie w godzinach ustalonych przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15894220-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach