Przetargi.pl
Przygotowanie i prezentacja przez SUPERSIGNS na rzecz Zamawiającego materiałów reklamowych na oświetlonych ekranach nośników reklamowych o formacie 12x3 m i 6x3 m.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłasza przetarg

 • Adres: 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 226 947 503 , fax. 48 22 694 72 96
 • Data zamieszczenia: 2021-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 226 947 503, fax. 48 22 694 72 96
  REGON: 12261725000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i prezentacja przez SUPERSIGNS na rzecz Zamawiającego materiałów reklamowych na oświetlonych ekranach nośników reklamowych o formacie 12x3 m i 6x3 m.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prezentacja przez SUPERSIGNS na rzecz Zamawiającego materiałów reklamowych na oświetlonych ekranach nośników reklamowych o formacie 12x3 m i 6x3 m, do których SUPERSIGNS posiada tytuł prawny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy. Termin realizacji: 15 - 30 kwietnia 2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79341000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach