Przetargi.pl
PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ GORĄCYCH POSIŁKÓW ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z podziałem na części A-C

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 82-100 Nowy Dwór Gdański, Marii Konopnickiej 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552472239 , fax. 555065541
 • Data zamieszczenia: 2023-01-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Marii Konopnickiej 19
  82-100 Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie
  tel. 552472239, fax. 555065541
  REGON: 279256000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZYGOTOWANIE I DOWÓZ GORĄCYCH POSIŁKÓW ŚWIADCZENIOBIORCOM MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z podziałem na części A-C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie (w tym przygotowanie i wydanie) gorących posiłków Świadczeniobiorcom Miejsko-Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w okresie od udzielenia zamówienia/zawarcia umowy nie wcześniej niż od01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., gotowych do spożycia na miejscu do tego przeznaczonym i przygotowanym przezWykonawcęDowóz gorących posiłków Świadczeniobiorcom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym DworzeGdańskim w okresie od udzielenia zamówienia/ zawarcia umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wewskazane przez Zamawiającego miejsce (np. do miejsca zamieszkania/pobytu Świadczeniobiorcy Zamawiającego)Przygotowanie gorących posiłków wyłącznie w celu ich dowiezienia Świadczeniobiorcom Miejsko-Gminnego OśrodkaPomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w okresie od udzielenia zamówienia/ zawarcia umowy nie wcześniej niżod 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. we wskazane przez Zamawiającego miejsce (np. do miejsca zamieszkania/pobytuŚwiadczeniobiorcy Zamawiającego)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach