Przetargi.pl
Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole”.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłasza przetarg

 • Adres: 45-075 Opole, ul. Krakowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 33 600 , fax. 77 40 33 609
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
  ul. Krakowska 38
  45-075 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 40 33 600, fax. 77 40 33 609
  REGON: 16012870100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ocrg.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przygotowanie graficzne, produkcja oraz dostawa materiałów promujących projekt „Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Opole”: 1. Flaga Unii Europejskiej - chorągiewki na plastikowych patyczkach - 500 szt. 2. Wiatraczek Unijny – Wiatraczek Unia Europejska – ZŁOŻONY - 200 szt. 3. Balon Unijny - 200 szt. 4. Balony lateksowe wraz z akcesoriami z nadrukiem logotypu - 400 szt. 5. Brelok odblaskowy Uśmiech Happy - 300 szt. 6. Smycz - 1000 szt. 7. Flaga Unii Europejskiej - 1 szt. 8. Flaga Polski - 1 szt. 9. Ołówek - 300 szt. 10. Śrubokręt z 6 końcówkami - 100 szt. 11. Notes o formacie A5 - 100 szt. 12. Miarka taśmowa - 100 szt. 13. Pamięć USB 8 GB - 200 szt. 14.TORBA PAPIEROWA z uchwytem (wersja większa, wyższa) - 100 szt. 15.TORBA PAPIEROWA z uchwytem (wersja mniejsza, szersza) - 100 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22462000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Formularz ofertowy 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach