Przetargi.pl
„Przez sport po zdrowie”. Remont boisk oraz dokończenie remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA ogłasza przetarg

 • Adres: 60-325 Poznań, ul. Trybunalska 17 lokal 25
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA
  ul. Trybunalska 17 lokal 25
  60-325 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 000245664
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przez sport po zdrowie”. Remont boisk oraz dokończenie remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dokończenie remontu sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 74 w PoznaniuPrzedmiotem zamówienia jest remont boisk przy Szkole Podstawowej nr 74 w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach