Przetargi.pl
Przewóz uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Szudziałowo do Zespołu Szkół w Szudziałowie oraz Szkoły Podstawowej w Babikach w roku szkolnym 2016/2017 oraz roku szkolnym 2017/2018.

Urząd Gminy Szudziałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 16-113 Szudziałowo, ul. Bankowa 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7221404 , fax. 085 7221441
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szudziałowo
  ul. Bankowa 1 1
  16-113 Szudziałowo, woj. podlaskie
  tel. 085 7221404, fax. 085 7221441
  REGON: 00054855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szudzialowo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do i ze szkół z terenu Gminy Szudziałowo do Zespołu Szkół w Szudziałowie oraz Szkoły Podstawowej w Babikach w roku szkolnym 2016/2017 oraz roku szkolnym 2017/2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - przewóz uczniów do szkół z miejscowości przynależnych do obwodów szkolnych po określonej trasie, stałej przez cały okres zamówienia, - odwiezienie uczniów trasą powrotną po zakończeniu nauki. Każda trasa winna być dostosowana do dowozu uczniów do wszystkich szkół tj. do: 1) Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstań Narodowych i Gimnazjum im. Powstańców Styczniowych w Szudziałowie 2) Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach w następujący sposób: a) AUTOBUS nr 1 kurs rano (do godziny. 07:50) Babiki szkoła - Samogród - Suchynicze- Chmielowszczyzna - Horczaki Dolne - Horczaki Górne - Horczaki Kolonia - Wojnowce - Zubrzyca Wielka - Zubrzyca Mała - Minkowce - Minkowce - Miszkieniki - Babiki szkoła - Grzybowszczyzna - Babiki szkoła - Szczęsnowicze - Knyszewicze - Słoja- Szudziałowo szkoła- Babiki szkoła pierwszy kurs po południu (od godziny 13:35) Babiki szkoła - Samogród - Suchynicze - Chmielowszczyzna - Horczaki Dolne - Horczaki Górne - Horczaki Kolonia - Wojnowce - Zubrzyca Wielka - Zubrzyca Mała - Minkowce - Minkowce - Miszkieniki - Babiki szkoła - Grzybowszczyzna - Babiki szkoła - Szczęsnowicze - Knyszewicze - Słoja - Szudziałowo szkoła drugi kurs po południu (od godziny 14:40) Szudziałowo szkoła - Słoja - Knyszewicze - Szczęsnowicze - Babiki - Grzybowszczyzna - Babiki - Miszkieniki - Minkowce - Zubrzyca Mała, Zubrzyca Wielka - Wojnowce - Suchynicze - Babiki szkoła b) AUTOBUS nr 2 kurs rano (do godziny 07:50) Szudziałowo szkoła - Ostrów Północny - Poczopek - Markowy Wygon - Ostrów Nowy - Sosnowik - Talkowszczyzna - Stare Trzciano - Nowe Trzciano - Grodzisko Klin - Jeziorek - Talkowszczyzna - Kozłowy Ług - Boratyńszczyzna - Szudziałowo szkoła kurs po południu (od godziny 14:40) Szudziałowo szkoła - Ostrów Północny - Poczopek - Markowy Wygon - Ostrów Nowy - Sosnowik - Talkowszczyzna - Stare Trzciano - Nowe Trzciano - Grodzisko - Klin - Jeziorek - Talkowszczyzna - Kozłowy Ług - Boratyńszczyzna - Szudziałowo szkoła c) AUTOBUS nr 3 kurs rano (do godziny 07:50) Szudziałowo szkoła - Sukowicze - Harkawicze - Pierożki - Ostrówek - Szudziałowo szkoła - Słójka - Wierzchlesie - Brzozowy Hrud - Podłaźnisko - Łaźnisko - Łaźnisko leśniczówka - Łaźnisko - Podłaźnisko - Wierzchlesie remiza OSP - Słójka - Dziewiczy Ług - Knyszewicze kolonia - Dziewiczy Ług - Słójka - Szudziałowo szkoła kurs po południu (od godziny 14:40) Szudziałowo szkoła - Sukowicze - Harkawicze - Pierożki - Ostrówek - Szudziałowo szkoła - Słójka - Wierzchlesie - Brzozowy Hrud - Podłaźnisko - Łaźnisko - Łaźnisko leśniczówka - Łaźnisko - Podłaźnisko - Wierzchlesie remiza OSP - Słójka - Dziewiczy Ług - Knyszewicze kolonia - Dziewiczy Ług - Słójka - Szudziałowo szkoła
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas podstawienia autobusu zastepczego w razie awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szudzialowocom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach