Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony nr 6/2020

Dom Pomocy Społecznej w Łętowni ogłasza przetarg

 • Adres: 34-242 Łętownia, Łętownia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 773 010 , fax. 182 773 010
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Łętowni
  Łętownia 353
  34-242 Łętownia, woj. małopolskie
  tel. 182 773 010, fax. 182 773 010
  REGON: 49039365200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsletownia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony nr 6/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03200000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach