Przetargi.pl
Nierytmiczna dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Gminy Gorlice i podległych jednostek w formie tankowania do zbiorników samochodów oraz kanistrów w 2021 roku.

Urząd Gminy Gorlice ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 535 762 , fax. 183 535 461
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Gorlice
  ul. 11 Listopada 2
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 183 535 762, fax. 183 535 461
  REGON: 54137400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.gorlice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nierytmiczna dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Gminy Gorlice i podległych jednostek w formie tankowania do zbiorników samochodów oraz kanistrów w 2021 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nierytmiczna dostawa paliw płynnych dla potrzeb Urzędu Gminy Gorlice i podległych jednostek w formie tankowania do zbiorników samochodów oraz kanistrów w 20201 roku w ilościach : - etylina bezołowiowa 95 w ilości około 8.000 litrów - etylina bezołowiowa 98 w ilości około 500 litrów - olej napędowy do silników diesla w ilości około 17.600 litrów - olej napędowy klasy Premium około 6.000 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach