Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę odczynników do diagnostyki boreliozy metodą Elisa i Westernblot oraz podłoża w probówkach i butelkach

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177800146, , fax. +48(17)7800146
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177800146, , fax. +48(17)7800146
  REGON: 000308637
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę odczynników do diagnostyki boreliozy metodą Elisa i Westernblot oraz podłoża w probówkach i butelkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę odczynników do diagnostyki boreliozy metodą Elisa i Westernblot oraz podłoża w probówkach i butelkach, w tym: GRUPA 1 Odczynniki do diagnostyki boreliozy - metoda ELISA i Westernblot L.p. Asortyment J.m. Ilość 1 Borrelia Westernblot IgG w surowicy 1 op=30 oznaczeń op. 40 2 Borrelia Westernblot IgM w surowicy 1 op=30 oznaczeń op. 35 3 Borrelia ELISA IgM w surowicy 1 op=96 oznaczeń op. 28 4 Borrelia ELISA IgG w surowicy 1 op=96 oznaczeń op. 30 5 Borrelia ELISA IgG w PMR (CSF) 1 op=96 oznaczeń op. 2 6 Borrelia ELISA IgM w PMR (CSF) 1 op=96 oznaczeń op. 2 7 Borrelia Westernblot IgG w PMR (CSF) 1 op=32 oznaczeń op. 4 8 Borrelia Westernblot IgM w PMR (CSF) 1 op=32 oznaczeń op. 1 9 Test ELISA IgG do oceny leczenia boreliozy 1 op=96 oznaczeń op. 2 10 Płyn do konserwacji/kalibracji aparatu szt. 1 11 Dzierżawa zestawu komputer z monitorem czytnika mikropłytek ELISA, półautomatu i skanera m-cy 5 Wymagania dotyczące metody ELISA: 1. Odczynniki znaczone kolorami w celu eliminacji pomyłek. 2. Mikropłytka typu break-off (dzielone studzienki reakcyjne). 3. Kontrola pozytywna i negatywna – gotowe do użycia. 4. Bufor płuczący – koncentrat 1:10, jednakowy dla wszystkich zestawów. 5. Substrat i roztwór stopujący – gotowe do użycia. 6. Termin ważności odczynników co najmniej 12 miesięcy od momentu otrzymania testów, płytka mikrotitracyjna po otwarciu – co najmniej 4 miesiące. 7. Odczyt przy długości fali 450nm. 8. Możliwość konsultacji uzyskiwanych wyników (wykonanie inkubacji porównawczej) w ramach umowy. 9. Antygen: dla klasy IgG – pełen natywny ekstrakt Borrelia afzelii, B. burgdorferi, B. garinii plus rekombinant VlsE, dla klasy IgM – pełen natywny ekstrakt B. afzelii, B. burgdorferi, B. garinii. 10. Dla klasy IgG i IgM – test ilościowy (min. 3 punkty kalibracyjne) oddzielny zestaw do oznaczania każdej z klas Ig, z możliwością oceny półilościowej. 11. Odczynnik (bufor) do rozcieńczenia surowicy dla zestawów do badania przeciwciał klasy IgM zawiera absorbent czynnika reumatoidalnego i IgG, dzięki temu nie jest konieczna osobna absorpcja i zakup dodatkowego odczynnika. 12. Możliwość oznaczenia zarówno w surowicy jak i w płynie mózgowo-rdzeniowym przy użyciu osobnych testów. 13. Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonania oznaczeń z płynu mózgowo-rdzeniowego. 14. Dzierżawa na czas trwania umowy czytnika do płytek ELISA wraz z niezbędnym oprogramowaniem. Zestaw ELISA do oznaczania przeciwciał anty-Vlse/C6 przeciw Borrelia w surowicy: 1. Test służący do monitorowania skuteczności leczenia. 2. Kalibratory do wykreślenia krzywej kalibracyjnej – gotowe do użycia. 3. Test ilościowy w klasie IgG. 4. Co najmniej 3 rozcieńczenia surowicy wykonywane podczas inkubacji, co pozwala wykryć przeciwciała o wysokim mianie w trakcie jednej inkubacji. 5. Kalibratory znakowane kolorami o różnym natężeniu barwy. 6. Krzywa kalibracyjna oparta jest na 6 punktach, kalibratory gotowe do użycia. 7. Fala odczytu dla zestawów wynosi 450 nm. 8. Zestawy mają okres ważności co najmniej 10 miesięcy, a po otwarciu są trwałe co najmniej 4 miesiące. 9. Zestawy zawierają wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania oznaczeń. 10. Kontrola pozytywna, kontrola negatywna oraz koniugat gotowe do użycia. 11. Źródłem antygenu jest mieszanina rekombinowanego VIsE z Borerelia burgdorferi sensu stricto oraz Borrelia afzelii. 12. Czułość min. 96%, swoistość 100%. Wymagania dotyczące zestawu komputer z monitorem czytnika mikropłytek ELISA: 1. Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz z oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym. 2. Zakres długości fali min. 400-800 nm. 3. Zakres pomiarowy min. 0-4,000 OD. 4. Układ pomiarowy 8- kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych). 5. Tryb odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali. 6. Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną. 7. Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. 8. Dokładność odczytu min. +/-1,0%. 9. Powtarzalność min. +/-0,5%. 10. Wbudowane filtry interferencyjne 405,450,492,620 nm. 11. Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. 12. Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB. 13. Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą. 14. Źródło światła –lampa halogenowa. 15. Zestaw komputerowy musi spełniać minimalne parametry wymagane do obsługi w/w sprzętu. Wymagania dotyczące metody Westernblot: 1. Na paskach testowych naniesiony pełen natywny antygen Borrelia afzelii oraz antygen rekombinowany VlsE. 2. Zestawy na co najmniej 30 oznaczeń. 3. Jeden pasek testowy służy do diagnostyki jednego pacjenta w jednej klasie IgG lub IgM, oddzielne zestawy do oznaczania każdej z klas Ig. 4. Pasek zawiera linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania. 5. Zestawy zawierają wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki. 6. Zapewnienie konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej). 7. Konieczność odczytu elektronicznego wyniku. 8. Wykonawca wydzierżawi półautomat do inkubacji testów Westernblot. 9. Dzierżawa na czas trwania umowy płaskiego skanera z programem komputerowym dla elektronicznej oceny wyników badań testów Westernblot. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w PMR w klasie IgG (test potwierdzenia) – testy paskowe. 1. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. 2. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. 3. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. 4. Antygeny: rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne rekombinowane OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18. 5. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. 6. Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym. 7. Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. 8. Zestaw zawiera 32 paski testowe. Zestawy testowe do oznaczania przeciwciał przeciwko Borrelia w PMR w klasie IgM (test potwierdzenia) – testy paskowe. 1. Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta. 2. Na każdym pasku testowym linia kontrolna wskazująca na prawidłowe wykonanie analizy. 3. Pasek testowy zawiera osobno naniesione antygeny w postaci linii. 4. Antygeny:VIsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41) i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii. 5. Każdy pasek dodatkowo zawiera dwie linie kontrolne: dla koniugatu IgG i IgM oraz linię kontrolną dla mieszanki klas IgG i IgM. 6. Wszystkie odczynniki niezbędne do inkubacji zawarte w zestawie testowym. 7. Brak konieczności zużywania pasków testowych na tzw. cut off lub kalibrację. 8. Zestaw zawiera 32 paski testowe. Wymagania dotyczące półautomatu: 1. Półautomat do inkubacji testów paskowych. 2. Aparat dostarczany wraz z niezbędnym oprogramowaniem i aplikacjami na wymagane testy diagnostyczne. 3. Możliwość samodzielnej pracy - bez podłączenia do komputera. 4. Wbudowany mechanizm kołyszący. 5. Załadowanie pierwotne - nie mniej niż 30 pasków testowych. 6. W pełni zautomatyzowany pobór odczynników. 7. Załączone kanistry na odczynniki i odpady. 8. Sprzęt dostarczany z buforem czyszczącym. 9. Automatyczne dozowanie i aspiracja odczynników. 10. Kalibracja aparatu minimum 1 raz w miesiącu. 11. Szkolenie dla pracowników obsługujących sprzęt. 12. Minimum dwuletnia gwarancja. 13. Sprzęt dostarczany jako kompletny zestaw, bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia. 14. Rynienki do aparatu na paski testowe dostarczane w ramach umowy. Wymagania dotyczące skanera: 1. Polska wersja językowa. 2. Zautomatyzowana identyfikacja położenia paska antygenowego. 3. Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych. 4. Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian. 5. Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami. 6. Archiwizacja wszystkich wyników – zachowanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po inkubacji). 7. Wszelkie niezbędne materiały biurowe (kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresem obsługi programu komputerowego.  Przy pierwszej dostawie należy dołączyć metodykę wykonania testów ELISA i Westernblot w języku polskim.  Testy ELISA i Westernblot tego samego producenta.  Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i certyfikaty kontroli jakości dostarczane wraz z pierwszą dostawą.  Serwis półautomatu w ramach czynszu dzierżawnego  Serwis skanera z programem komputerowym oraz czytnika mikropłytek ELISA.  Serwis do 48 godzin od momentu zgłoszenia (w dni robocze).  Wykonawca zapewni w ramach umowy udział w międzynarodowej kontroli jakości, 1 raz w roku.  Urządzenia z możliwością podłączenia do LIS (laboratoryjny system informatyczny). GRUPA 2 Podłoża w probówkach i butelkach L.p. Asortyment J.m. Ilość 1 Bulion tryptozowo-sojowy, but. 500 ml szt 6 2 Woda peptonowa z tryptofanem (do wykrywania indolu) prob. 3 ml szt 250 3 Podłoże z mocznikiem wg. Christensena (do wykrywania ureazy), prob. 3 ml szt 200 4 Podłoże Kliglera, prob. 3 ml (skos) szt 250 5 Podłoże z fenyloalaniną, prob. 3 ml (skos) szt 250 6 Podłoże z 10% laktozą pod parafiną , prob. 3 ml szt 250 7 Podłoże z lizyną, prob. 3 ml szt 150 8 Podłoże z cytrynianem wg Simmonsa, prob. 3 ml (skos) szt 150 9 Podłoże z malonianem sodu, prob. 3 ml szt 150 Wymagania: 1. Podłoża w probówkach plastikowych, o wymiarach 75 x 13 mm, lub 95x15 mm z korkiem wciskanym do środka pakowanych nie więcej niż 50 szt. w 1 opakowaniu. 2. Termin ważności min. 22 tyg. od momentu dostarczenia do laboratorium. 3. Kolor pożywki powinien zachowywać swoje cechy przez okres ważności pożywki. 4. Świadectwo kontroli jakości dostarczone wraz z dostawą zawierające: - nazwę producenta i nazwę produktu, - nr serii, - datę ważności, - skład pożywki, - ogólną charakterystykę pożywki (pH, kolor, sterylność), - charakterystykę mikrobiologiczną (oznaczenie selektywności, wykaz szczepów kontrolnych) 5. Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostarczona wraz z pierwszą dostawą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach