Przetargi.pl
przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4742357, 4724100, 4724108 , fax. 564 742 358
 • Data zamieszczenia: 2021-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 10
  13-300 Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4742357, 4724100, 4724108, fax. 564 742 358
  REGON: 51963855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnml.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowią sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 32 grupy, w związku z czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne grupy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141320-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach