Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala

Szpital Specjalistyczny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-902 Bytom, Stefana Batorego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 327 861 400 , fax. 327 861 646
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny Nr 2
  Stefana Batorego 15
  41-902 Bytom, woj. śląskie
  tel. 327 861 400, fax. 327 861 646
  REGON: 27023589200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital2.bytom.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych dla potrzeb Szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest dostawa odczynników diagnostycznych i bakteriologicznych określonych przez Zamawiającego według grup asortymentowo – cenowych zgrupowanych w 38 Pakietach stanowiących załącznik A do SIWZ: Pakiet Pakiet nr 1 Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora rkz Radiometer ABL90 FLEX Plus Pakiet nr 2 Środki uzależniające - testy do badania moczu. Pakiet nr 3 Odczynniki, materiały kontrolne, materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania 17100 oznaczeń gazometrii krwi z elektrolitami wraz z dzierżawą analizatora rkz na okres 36 miesięcy. Pakiet nr 4 Ilościowe testy alergologiczne - penel pokarmowy Pakiet nr 5 Odczynniki i sprzęt do serologii grup krwi - metoda manualna. Pakiet nr 6. Próbki do codziennej kontroli odczynników i krwinek wzorcowych do oznaczania grup krwi. Pakiet nr 7 Międzylaboratoryjna kontrola jakości - serologia transfuzjologiczna Pakiet nr 8 Odczynniki diagnostyczne do analityki ogólnej Pakiet nr 9 Barwniki, odczynniki pomocnicze Pakiet nr 10 Odczynniki do oznaczanie kwasów żółciowych Pakiet nr 11 Utrwalacz do preparatów cytologicznych Pakiet nr 12 Odczynniki chemiczne Pakiet nr 13 Odczynniki do badań histopatologicznych Pakiet nr 14 Środek do łączenia próbek histopatologicznych Pakiet nr 15 Odczynnik i barwniki do badań histopatologicznych Pakiet nr 16 Odczynniki do barwienia preparatów metodą PAPANICOLAU Pakiet nr 17 Odczynniki do badań cytochemicznych Pakiet nr 18 Testy alergologiczne punktowe Pakiet nr 19 Testy naskórkowe Pakiet nr 20 Odczynniki do aparatu Digitrapper pH - Z Pakiet nr 21 Surowice do aglutynacji szkiełkowej Pakiet nr 22 Odczynniki lateksowe do identyfikacji serologicznej bakterii Pakiet nr 23 Odczynniki do badań immunochemicznych do aparatu cobas e 411 Pakiet nr 24 Szybkie testy diagnostyczne Pakiet nr 25 Testy ureazowe Pakiet nr 26 Barwniki - mikrobiologia Pakiet nr 27 Podłoża transportowo-wzrostowe Pakiet nr 28 Krążki diagnostyczne Pakiet nr 29 Podłoża do systemu posiewów krwi i płynów ustrojowych z dzierżawą aparatu Pakiet nr 30 Krążki do badania wrażliwości na antybiotyki Pakiet nr 31 Testy paskowe do badania MIC Pakiet nr 32 Testy do diagnostyki mikrobiologicznej Pakiet nr 33 Testy do wykrywania wybranych antygenów bakteryjnych II Pakiet nr 34 Podłoża płynne do diagnostyki mikrobiologicznej Pakiet nr 35 Odczynniki do diagnostyki grzybów, Trichomonas vaginalis i innych wybranych mikroorganizmów Pakiet nr 36 Odczynniki do systemu identyfikacyjnego i badania lekowrażliwości Vitek 2 Compact oraz odczynniki bakteriologiczne kompatybilne z systemem Pakiet nr 37 Testy diagnostyki Clostridium difficile Pakiet nr 38 Szczepy wzorcowe do kontroli lekowrażliwości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zadanie nr 1 - 1 800.00 zł Zadanie nr 2 - 60.00 zł Zadanie nr 3 - 2 500.00 zł Zadanie nr 4 - 750.00 zł Zadanie nr 5 - 700.00 zł Zadanie nr 6 - 30.00 zł Zadanie nr 7 - 40.00 zł Zadanie nr 8 - 200.00 zł Zadanie nr 9 - 45.00 zł Zadanie nr 10 - 280.00 zł Zadanie nr 11 - 35.00 zł Zadanie nr 12 - 200.00 zł Zadanie nr 13 - 160.00 zł Zadanie nr 14 - 50.00 zł Zadanie nr 15 - 65.00 zł Zadanie nr 16 - 55.00 zł Zadanie nr 17 - 70.00 zł Zadanie nr 18 - 170.00 zł Zadanie nr 19 - 260.00 zł Zadanie nr 20 - 15.00 zł Zadanie nr 21 - 50.00 zł Zadanie nr 22 - 95.00 zł Zadanie nr 23 - 2 000.00 zł Zadanie nr 24 - 280.00 zł Zadanie nr 25 - 320.00 zł Zadanie nr 26 - 25.00 zł Zadanie nr 27 - 110.00 zł Zadanie nr 28 - 65.00 zł Zadanie nr 29 - 750.00 zł Zadanie nr 30 - 70.00 zł Zadanie nr 31 - 190.00 zł Zadanie nr 32 - 140.00 zł Zadanie nr 33 - 80.00 zł Zadanie nr 34 - 50.00 zł Zadanie nr 35 - 320.00 zł Zadanie nr 36 - 2 300.00 zł Zadanie nr 37 - 100.00 zł Zadanie nr 38 - 50.00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach