Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę notebooków, komputerów biurowych, komputerów obliczeniowych, komputerów laboratoryjnych oraz monitorów: Część I: Notebook – 6 szt. Część II: Komputer biurowy – 27 szt. Część III: Komputer obliczeniowy – 14 szt. Część IV: Komputer laboratoryjny– 3 szt. Część V: Monitor 24” – 44szt.

Główny Instytut Górnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2581631-9 , fax. 322596533
 • Data zamieszczenia: 2021-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Instytut Górnictwa
  pl. Gwarków 1
  40-166 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2581631-9, fax. 322596533
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę notebooków, komputerów biurowych, komputerów obliczeniowych, komputerów laboratoryjnych oraz monitorów: Część I: Notebook – 6 szt. Część II: Komputer biurowy – 27 szt. Część III: Komputer obliczeniowy – 14 szt. Część IV: Komputer laboratoryjny– 3 szt. Część V: Monitor 24” – 44szt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przetarg nieograniczony na dostawę notebooków, komputerów biurowych, komputerów obliczeniowych, komputerów laboratoryjnych oraz monitorów: Część I: Notebook – 6 szt. Część II: Komputer biurowy – 27 szt. Część III: Komputer obliczeniowy – 14 szt. Część IV: Komputer laboratoryjny– 3 szt. Część V: Monitor 24” – 44szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach