Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę 11 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą dla Oddziału Neonatologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 625 951 118 , fax. 627 362 909
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Limanowskiego -
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 625 951 118, fax. 627 362 909
  REGON: 31418700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę 11 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą dla Oddziału Neonatologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 11 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą dla Oddziału Neonatologii w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki dostaw zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33195100-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach